Cử nhân Y tế (Honours) (Thể thao và Tập thể dục)

University of Southern Queensland (USQ)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân Y tế (Honours) (Thể thao và Tập thể dục)

University of Southern Queensland (USQ)

Sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp y tế của bạn?

Cử nhân Y tế (Honours) (Thể thao và Thể dục) của USQ cung cấp cho bạn một nền tảng lý tưởng để mở rộng và phát triển kiến ​​thức trong Thể thao và Thể dục. Bạn sẽ học các kỹ thuật nghiên cứu và áp dụng chúng vào khu vực trong lĩnh vực y tế mà bạn đam mê nhất.

Dưới sự hướng dẫn của các nhà nghiên cứu hàng đầu, bạn sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện một dự án nghiên cứu có liên quan, từ Cử nhân Y tế (Honours) (Thể thao và Thể dục) với các kỹ năng nghiên cứu tinh tế, cũng như kiến ​​thức chuyên môn về Thể thao và Thể dục.

Tại sao thể thao và tập thể dục?

Khi dân số nói chung phát triển một sự hiểu biết lớn hơn về tầm quan trọng của sức khỏe và thể lực, các chuyên gia thể thao và tập thể dục có nhu cầu cao! Chọn khám phá những con đường mà bạn quan tâm trong đấu trường thể thao và thể dục. Nghiên cứu của bạn có thể dẫn bạn đến khám phá thêm về dinh dưỡng, tâm lý học, quản lý thể thao hoặc du lịch.

Học cao hơn

Một khi bạn đã hoàn thành Cử nhân Y tế (Honours), bạn có thể chọn để bắt tay vào nghiên cứu sâu hơn với Thạc sĩ Y tế của USQ, Thạc sĩ Khoa học (Nghiên cứu), Tiến sĩ Y tế hoặc Tiến sĩ Triết học.

Kết quả nghề nghiệp

Bạn sẽ có một sự hiểu biết chuyên môn về một chủ đề trong lĩnh vực bạn chọn, điều này có thể dẫn tới các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế. Bạn cũng sẽ có được các kỹ năng nghiên cứu tiên tiến có thể dẫn đến các cơ hội nghề nghiệp nghiên cứu trong lĩnh vực y tế.

Cấu trúc chương trình

Các khóa học cần nghiên cứu

  • các khóa học quặng (7 đơn vị)
  • cộng với 1 x khóa học được phê duyệt (1 đơn vị)

Nó có giá bao nhiêu?

Chi phí ước tính hàng năm cho năm học đầu tiên của bạn (8 đơn vị) trong chương trình này là:

Chế độ học / Chi phí

  • Thịnh vượng chung được hỗ trợ: 9352 AUD
  • Thanh toán toàn bộ phí trong nước: 22605 AUD

Vay để giúp bạn trả phí

Bạn có thể không phải trả trước khóa học (chủ đề) của bạn. HECS-HELP và FEE-HELP cho phép bạn hoãn các khoản phí của mình cho đến khi thu nhập của bạn đạt đến một mức nhất định.

Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ Centrelink.

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Bạn có thể nộp đơn xin học bổng để trợ giúp chi phí học tập của bạn.

Yêu cầu đầu vào

  • Hoàn thành bằng cử nhân Úc (hoặc tương đương) về Sức khỏe hoặc một môn học liên quan, với điểm trung bình tối thiểu (GPA) là 5.0.

Yêu cầu tiếng Anh

Bạn được yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh hiện hành. Chương trình này yêu cầu tối thiểu IELTS 6.5 hoặc tương đương.

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh, bạn có thể đăng ký học chương trình tiếng Anh được chấp thuận bởi trường đại học.

Làm thế nào để nộp

Ngày kết thúc

Áp dụng trực tiếp cho USQ:

  • Học kỳ 1, 2019 - các đơn đăng ký đóng cửa Thứ hai 18 tháng 2, với học kỳ 1 bắt đầu vào thứ Hai ngày 25 tháng 2 năm 2019.
  • Học kỳ 2, 2019 - các đơn đăng ký đóng cửa Thứ Hai ngày 1 tháng Bảy, với học kỳ 2 bắt đầu vào Thứ Hai ngày 15 tháng 7 năm 2019.

Nếu bạn đăng ký qua QTAC, bạn sẽ cần phải kiểm tra ngày kết thúc QTAC.

Tín dụng cho nghiên cứu trước đây hoặc kinh nghiệm làm việc

Bạn có thể đủ điều kiện nhận tín dụng nếu bạn đã từng học hoặc có kinh nghiệm làm việc có liên quan. Điều này sẽ giúp giảm số lượng các khóa học mà bạn cần phải học để hoàn thành chương trình của bạn.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối August 2, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là
Qua mạng
ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 25, 2019
Tháng Bảy 15, 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
22,605 AUD
Thanh toán toàn bộ phí trong nước
Information
Deadline
Tháng 2 18, 2019
Locations
Úc - Australia Online
Ngày bắt đầu : Tháng 2 25, 2019
Hạn cuối hồ sơ Tháng 2 18, 2019
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 15, 2019
Hạn cuối hồ sơ Tháng Bảy 1, 2019
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Úc - Toowoomba, Queensland
Ngày bắt đầu : Tháng 2 25, 2019
Hạn cuối hồ sơ Tháng 2 18, 2019
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 15, 2019
Hạn cuối hồ sơ Tháng Bảy 1, 2019
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 25, 2019
Úc - Toowoomba, Queensland
Hạn cuối hồ sơ Tháng 2 18, 2019
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Úc - Australia Online
Hạn cuối hồ sơ Tháng 2 18, 2019
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng Bảy 15, 2019
Úc - Toowoomba, Queensland
Hạn cuối hồ sơ Tháng Bảy 1, 2019
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Úc - Australia Online
Hạn cuối hồ sơ Tháng Bảy 1, 2019
Ngày kết thúc Trường liên hệ