Chương trình Cử nhân Tốt nhất ở Armenia 2020

Bạn có thể lấy bằng cử nhân sau từ ba tới bốn năm học. Lấy bằng cử nhân có thể giúp sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm hơn và có cơ hội để có mức thu nhập tốt hơn.Giáo dục đại học ở Armenia có ba cấp độ cụ thể là giáo dục đại học được gọi là tú tài mà phải mất 4 năm, tiếp theo l… Đọc thêm

Bạn có thể lấy bằng cử nhân sau từ ba tới bốn năm học. Lấy bằng cử nhân có thể giúp sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm hơn và có cơ hội để có mức thu nhập tốt hơn.

Giáo dục đại học ở Armenia có ba cấp độ cụ thể là giáo dục đại học được gọi là tú tài mà phải mất 4 năm, tiếp theo là nghiên cứu 2 năm trong quan tòa. Mức cuối cùng là học bổng sau đại học thường diễn ra trong vòng 3 năm trước khi tốt nghiệp.

Liên hệ các trường Đại học về về Các Chương trình Cử nhân về Y tế ở Armenia 2020

Đọc ít hơn
Yerevan State University
Yerevan, Armenia

Chương trình Cử nhân bao gồm 2 khối chính: giáo dục phổ thông (44 tín chỉ) và giáo dục chuyên nghiệp (196 tín chỉ).

Chương trình Cử nhân bao gồm 2 khối chính: giáo dục phổ thông (44 tín chỉ) và giáo dục chuyên nghiệp (196 tín chỉ). -
BSc
Toàn thời gian
4 năm
Anh
01 Tháng 9 2020
15 Tháng 8 2020
Khuôn viên trường
 
Mkhitar Gosh Armenian-Russian International University
Yerevan, Armenia

Mkhitar Gosh Armenian-Russian International University is an old university located in Yerevan, the capital city of Armenia. The university is accredited by ANQA, Armenia’s Na ... +

Mkhitar Gosh Armenian-Russian International University is an old university located in Yerevan, the capital city of Armenia. The university is accredited by ANQA, Armenia’s National Center For Professional Education Quality Assurance. The university also holds approvals from the MES (Ministry of Education and Science) of Armenia for providing the medical education program. -
Bachelor
Toàn thời gian
Anh
Tháng 9 2020
Khuôn viên trường