HEALTHCARESTUDIES.VN

Các Chương trình Cử nhân Tốt nhất ở Viseu ở Bồ Đào Nha 2019

Cử nhân là chương trình đào tạo đại học có thể được hoàn thành sau bốn năm học. Nhiều chương trình cử nhân được giảng dạy cả dưới hình thức truyền thống lẫn trực tuyến nhờ đó kể cả các sinh viên sống ở những nơi xa xôi hoặc những người không thể theo học ở trường toàn thời gian cũng có thể nâng cao trình độ học vấn.

Bồ Đào Nha, chính thức Cộng hòa Bồ Đào Nha, là một quốc gia nằm ở Tây Nam châu Âu, trên bán đảo Iberia. Bồ Đào Nha là 900 tuổi, và mặc dù nó có một khu vực tương đối nhỏ, nó đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử thế giới. Universidade do Porto là phổ biến nhất của người nước ngoài trong đó bao gồm 11% sinh viên quốc tế.

Liên hệ các Trường về về Các Chương trình Cử nhân về Y tế ở Viseu ở Bồ Đào Nha 2019

kết quả được tìm thấy Filter

Mức độ điều dưỡng

Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Saúde (ESSV)
Khuôn viên trường Toàn thời gian 4 năm Tháng Mười 2019 Bồ Đào Nha Viseu

Khóa học nhằm mục đích để cung cấp đào tạo cần thiết để: Việc tham gia vào việc quản lý các dịch vụ, đơn vị, cơ sở y tế;

Bằng về chất lượng thực phẩm và dinh dưỡng

Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior Agrária (ESAV)
Khuôn viên trường Toàn thời gian 3 năm Tháng Mười 2019 Bồ Đào Nha Viseu

Biết thực phẩm từ sản xuất, qua chế biến công nghiệp, đánh giá chất lượng và chất dinh dưỡng dưới điểm chất lượng xem, an toàn thực phẩm và giá trị dinh dưỡng so với yêu cầu sử dụng khác nhau;