HEALTHCARESTUDIES.VN

Các Chương trình đào tạo Y khoa Tốt nhất ở Marília ở Braxin 2019

Cử nhân là chương trình đào tạo đại học có thể được hoàn thành sau bốn năm học. Nhiều chương trình cử nhân được giảng dạy cả dưới hình thức truyền thống lẫn trực tuyến nhờ đó kể cả các sinh viên sống ở những nơi xa xôi hoặc những người không thể theo học ở trường toàn thời gian cũng có thể nâng cao trình độ học vấn.

Một số các trường đại học tốt nhất ở Mỹ Latinh có trụ sở tại Brazil, một quốc gia có hơn 2.000 cơ sở giáo dục cao hơn. Các trường đại học ở Brazil có thể được chia thành các phân loại như sau: chính phủ liên bang quản lý các trường đại học, các trường đại học kiểm soát chính quyền tiểu bang, các trường đại học quản lý chính quyền thành phố và các trường đại học tư nhân.

Thành phố có một số trường đại học và cao đẳng cung cấp các khóa học khác nhau bao gồm cả những người liên quan đến y học, trong một trường đại học nổi tiếng như Faculdade de Medicina de Marilia. Cả hai tổ chức công cộng và tư nhân hoạt động ở đây.

Liên hệ các Trường về về Các Chương trình Cử nhân về Y tế ở Marília ở Braxin 2019

kết quả được tìm thấy Filter

Mức độ điều dưỡng

Universidade de Marília (UNIMAR)
Khuôn viên trường Toàn thời gian 10 học kỳ Tháng Ba 2020 Brasil Marília

Chương trình Đại học Điều dưỡng UNIMAR đã hoạt động từ năm 1989 và được công nhận bởi các ý kiến ​​của Hội đồng Liên bang Giáo dục số 27/93, và Pháp lệnh số 472, trong ngày 15 tháng 3 năm 1993.