HEALTHCARESTUDIES.VN

Các Chương trình Cử nhân Tốt nhất in Rak ở các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 2019

Một cử nhân là một chương trình bằng cấp học thuật giúp học sinh chuẩn bị cho một sự nghiệp trong tương lai hoặc tiếp tục giáo dục của họ. bằng cử nhân có thể kiếm được trong khoảng 3-5 năm tùy thuộc vào thành tích học sinh cũng như các yêu cầu của từng chương trình học cụ thể.

Giáo dục ở Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất có lợi ích của nó: mặt trời, biển, cát, thu nhập được miễn thuế sau khi tốt nghiệp và một số các trường đại học tốt nhất ở Vịnh region.In Ngoài ra, một số trường đại học được xếp hạng cao ở các quốc gia khác có chi nhánh tại UAE.

Rak, hoặc Ras Al Khaimah là một thị trấn trên bờ biển phía bắc của United Arab Emirates. Thị trấn nổi tiếng với những cồn cát di tích lịch sử của nó và các bộ lạc dân tộc. Nó 's cũng là nơi để một số các luật tốt nhất và cao đẳng kinh doanh trong nước và khu vực.

Liên hệ các trường Đại học về về Các Chương trình Cử nhân về Y tế in Rak ở các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 2019

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân Nha khoa

RAK College of Dental Sciences (RAKCODS)
Khuôn viên trường Toàn thời gian 5 năm Trường liên hệ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất Ras Al-Khaimah

Chương trình tập trung vào việc thúc đẩy việc mua lại chuyên môn, thái độ và hành vi tạo thuận lợi cho sự tương tác hiệu quả và phù hợp với bệnh nhân và đồng nghiệp. Mục tiêu của nó là tạo ra các chuyên gia chăm sóc răng miệng, có hiểu biết, có thẩm quyền, có năng lực và khéo léo, những người nhận ra và chấp nhận nghĩa vụ thực hành vì lợi ích tốt nhất của bệnh nhân mọi lúc.