HEALTHCARESTUDIES

Các Chương trình đào tạo Y khoa Tốt nhất ở Prague 6 ở Cộng hòa Séc 2020

Cử nhân là chương trình đào tạo đại học có thể được hoàn thành sau bốn năm học. Nhiều chương trình cử nhân được giảng dạy cả dưới hình thức truyền thống lẫn trực tuyến nhờ đó kể cả các sinh viên sống ở những nơi xa xôi hoặc những người không thể theo học ở trường toàn thời gian cũng có thể nâng cao trình độ học vấn.

Cộng hòa Séc có một nền giáo dục đại học cũng như thành lập và dựa trên nghiên cứu. Điều này đã làm cho việc học ini Prague là một trong những chương trình giảng dạy tôn trọng 's ở châu Âu kể từ khi nó nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và đổi mới của học sinh.

Liên hệ các Trường về Các Chương trình Cử nhân về Y tế ở Prague 6 ở Cộng hòa Séc 2020

kết quả được tìm thấy Filter

Bachelor in Biomedical and Clinical Technology with study branch Biomedical Technician

Czech Technical University in Prague
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
31 Tháng 3 2020
Anh
Khuôn viên trường

It is a university degree that is part of structured higher education studies according to the Bologna Declaration. It is only possible to be studied full-time with the standa ...

Đọc thêm