HEALTHCARESTUDIES

Trang 2 của 2, <small>18 Các Chương trình Cử nhân về Chăm sóc sức khỏe tương cận Hàng đầu 2020</small>

Bachelor 16-18 (/18). Yêu cầu thông tin về Các Chương trình Cử nhân về Chăm sóc sức khỏe tương cận 2020

18 Kết quả trong Chăm sóc sức khỏe tương cận Filter

Cử nhân xạ trị

University of Johannesburg
Cộng hòa Nam Phi, Sê-ri
Bachelor
Tháng Một 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Tại trường

Ứng viên phải có Khoa học đời sống / Khoa học vật lý hoặc cả hai đối tượng để được tham gia chương trình này.

Đọc thêm

BTech trong X quang Y học hạt nhân

University of Johannesburg
Cộng hòa Nam Phi, Sê-ri
Bachelor
Tháng Một 2020
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Tại trường

Học sinh sẽ được tiếp xúc với các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của việc chuẩn bị, phân phối và quản lý dược phẩm phóng xạ cho bệnh nhân cũng như sử dụng các thiết bị hình ...

Đọc thêm

BTech trong siêu âm X quang

University of Johannesburg
Cộng hòa Nam Phi, Sê-ri
Bachelor
Tháng Một 2020
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Tại trường

Chương trình dạy học sinh sản xuất và giải thích hình ảnh bằng âm thanh tần số cao. Phương pháp quản lý và nghiên cứu thêm vào phạm vi các kỹ năng đạt được trong chương trình. ...

Đọc thêm