Chương trình Cử nhân trong Kemi ở Phần Lan

Các Chương trình Cử nhân Tốt nhất trong Kemi ở Phần Lan 2018

Master

Bạn có thể lấy bằng cử nhân sau từ ba tới bốn năm học. Lấy bằng cử nhân có thể giúp sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm hơn và có cơ hội để có mức thu nhập tốt hơn.

Các chính thức hệ thống giáo dục đại học của Phần Lan là mô hình 7-3-2-2. Các trường đại học có hai năm trong giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật và cuối cùng là giáo dục mầm non đại học hai năm. Phần Lan cũng có một số công cộng cũng như các trường đại học tư nhân đã được kích hoạt khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho sinh viên.

Kemi là một thành phố ở Phần Lan với một lịch sử mà ngày trở lại vào năm 1869. Nó được đặt tại cửa sông Kemijoki. Kemi có hơn 20.000 cư dân và có một trường đại học bách khoa khoa học ứng dụng.

Yêu cầu thông tin về về Các Chương trình Cử nhân về Y tế trong Kemi ở Phần Lan 2018

Đọc nhiều hơn

Cử Nhân Y Tế điều Dưỡng

Lapland University of Applied Sciences
Tại trường Toàn thời gian 42 tháng August 2018 Phần Lan Kemi

Mục tiêu của chương trình học là để giáo dục các chuyên gia chăm sóc sức khỏe với các kiến ​​thức chung và đặc biệt trong chăm sóc y tế và điều dưỡng. Các nghiên cứu cho phép sinh viên tốt nghiệp làm việc tại Phần Lan và môi trường quốc tế khác tại các bệnh viện và trung tâm y tế cũng như trong khu vực tư nhân. [+]

Cử nhân điều dưỡng chăm sóc sức khoẻ

Mục tiêu của chương trình học là để giáo dục các chuyên gia chăm sóc sức khỏe với các kiến ​​thức chung và đặc biệt trong chăm sóc y tế và điều dưỡng. Các nghiên cứu cho phép sinh viên tốt nghiệp làm việc tại Phần Lan và môi trường quốc tế khác tại các bệnh viện và trung tâm y tế cũng như trong khu vực tư nhân.

Mục đích của chương trình là cung cấp cho sinh viên với một cơ sở kiến ​​thức cốt lõi rộng cũng như các kiến ​​thức tiên tiến cần thiết để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai trong việc chăm sóc sức khỏe. Các sinh viên nhận được kỹ năng lý thuyết và thực tiễn tốt trong điều dưỡng, nuôi dưỡng và nghiên cứu khoa học để có thể đóng góp vào sự phát triển của điều dưỡng. Trong quá trình học tập của học sinh công thức hoá mối liên hệ giữa kinh nghiệm thực tế và khái niệm lý thuyết. Các liên kết này đòi hỏi sự tích hợp của lý thuyết và thực hành và được hỗ trợ bởi sự phản ánh về thực hành.... [-]