HEALTHCARESTUDIES.VN

Các Chương trình Cử nhân Tốt nhất ở Ponce ở Puerto Rico 2019

Cử nhân là một văn bằng bậc đại học thông thường phải mất bốn năm để hoàn thành. Kiến thức và sự đào tạo mà sinh viên nhận được khi học có thể mang tới cho họ các cơ hội làm việc đáng kinh ngạc ngay sau khi tốt nghiệp.

Có một số tổ chức cho học tập cao hơn ở khắp Puerto Rico, với Đại học Puerto Rico là lâu đời nhất và lớn nhất. Là một lãnh thổ của Hoa Kỳ, người dân có thể tiếp cận với cơ hội bổ sung cho giáo dục.

Yêu cầu thông tin về về Các Chương trình Cử nhân về Y tế ở Ponce ở Puerto Rico 2019

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân khoa học trong điều dưỡng

Ponce Health Sciences University
Khuôn viên trường Toàn thời gian 2 - 3 năm Tháng Chín 2019 Puerto Rico Ponce

Cử nhân Khoa học trong điều dưỡng - Hai nhập Tùy chọn