HEALTHCARESTUDIES.VN

Chương trình Cử nhân Tốt nhất ở Puerto Rico 2019

Cử nhân là chương trình đào tạo đại học có thể được hoàn thành sau bốn năm học. Nhiều chương trình cử nhân được giảng dạy cả dưới hình thức truyền thống lẫn trực tuyến nhờ đó kể cả các sinh viên sống ở những nơi xa xôi hoặc những người không thể theo học ở trường toàn thời gian cũng có thể nâng cao trình độ học vấn.

Có một số tổ chức cho học tập cao hơn ở khắp Puerto Rico, với Đại học Puerto Rico là lâu đời nhất và lớn nhất. Là một lãnh thổ của Hoa Kỳ, người dân có thể tiếp cận với cơ hội bổ sung cho giáo dục.

Liên hệ các trường Đại học về về Các Chương trình Cử nhân về Y tế ở Puerto Rico 2019

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân khoa học trong điều dưỡng

Ponce Health Sciences University
Khuôn viên trường Toàn thời gian 2 - 3 năm Tháng Chín 2019 Puerto Rico Ponce

Cử nhân Khoa học trong điều dưỡng - Hai nhập Tùy chọn