Bnsc trong khoa học điều dưỡng

Chung

Chương trình mô tả

LUẬT THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC SỨC KHỎE

Các (Tiêu chuẩn Giáo dục Quốc gia tối thiểu và thành lập các tổ chức (sửa đổi) Nghị định năm 1993, hay còn gọi là Nghị định số 9 trong tổng số 1 st tháng 1 năm 1993 là pháp luật, theo đó Giấy chứng nhận số 0001 24 ngày tháng 4 năm 1999 được ban hành bởi các Honourable trưởng Bộ Giáo dục thay mặt Chính phủ quân sự Liên bang.

Mục tiêu của Trường Cao đẳng

a. Tổ chức và cung cấp các khóa học của hướng dẫn dẫn đến mức độ, bằng cấp, chứng chỉ và bằng cấp đại học khác và sự phân biệt trong các nghiên cứu y tế và các nghiên cứu có liên quan như chưa quy định của Thượng viện.
b. Tổ chức và đào tạo và các khóa học liệu dẫn đến trình độ đại học hoặc không cho người đó có thể được quy định bởi Thượng viện
c. Để sắp xếp và tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cứu vì lợi ích của sự uyên bác nào.
d. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt nghiêm trọng của nhân viên y tế ở Nigeria, châu Phi và thế giới nói chung.
e. Để lấp đầy khoảng trống được tạo ra bởi chảy máu chất xám của nhân viên y tế ở Nigeria.
f. Khuyến khích nghiên cứu y học trong tất cả các lĩnh vực nỗ lực y tế.
g. Để đảm bảo duy trì chất lượng và tiêu chuẩn trong giáo dục y tế cả ở đại học và sau đại học.
h. Để cung cấp cho giáo dục y tế về chất lượng cả ở cấp đại học và sau đại học để tạo ra các bác sĩ hiệu quả và rất khéo léo dành riêng cho việc cung cấp chăm sóc sức khỏe ban đầu; và giảng dạy Khoa học Y khoa.
tôi. Để sản xuất bác sĩ sẽ duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của nghề.
j. Để thực hiện bất kỳ chức năng khác như được quy định của Thượng viện của Trường.

Các bằng Cử nhân Điều dưỡng Khoa học đòi hỏi phải mua lại hệ thống các kiến ​​thức về nghệ thuật và khoa học dẫn đến việc mua lại của những thái độ triết học cần thiết cho thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp. Các chương trình của Đại học BNSc Igbinedion là chuyên nghiệp cũng như học tập. Nó đảm bảo rằng những người đàn ông và phụ nữ thực sự quan tâm trong nghề điều dưỡng có thể theo đuổi một sự nghiệp học tập như các đối tác của họ trong các ngành khác.

Sự phát triển các kỹ năng tư duy phê phán thông qua việc nghiên cứu các lý thuyết Điều dưỡng, xã hội và khoa học tự nhiên và nghiên cứu, cho phép các cá nhân để hoạt động như là một chuyên nghiệp để cung cấp các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng ở cấp tiểu học, trung học và đại học. Chương trình học trong điều dưỡng của Đại học Igbinedion phù hợp với phương châm của Đại học "Kiến thức & Xuất sắc".

Do đó, nó được thiết kế để sản xuất các học viên y tá có thể hiểu được những yếu tố xã hội, tâm lý và vật lý có liên quan trong việc thúc đẩy, duy trì và phục hồi sức khoẻ và có thể dịch các yếu tố nhu cầu sức khỏe và gắn chúng với các dịch vụ y tế thích hợp và rộng hơn hệ thống xã hội của đất nước và xa hơn nữa.

TRIẾT HỌC

Triết lý của Sở Khoa học Điều dưỡng của Trường Y học lâm sàng của Đại học Igbinedion, Okada là trong sự hòa hợp với triết lý giáo dục ở Nigeria và của Đại học Igbinedion: 1. Khoa điều dưỡng tin rằng Sở Khoa học Điều dưỡng nên có mối quan tâm lớn nhất đối với dịch vụ thông qua các tiêu chuẩn cao của học giả và nhân vật cá nhân. Mục đích cuối cùng là sự tiến bộ của phúc lợi công cộng và văn hóa thông qua sự hiểu biết rộng hơn và sâu hơn, kỹ năng tốt hơn, rộng hơn và đánh giá cao giá trị con người và di sản văn hóa châu Phi.

 1. Các giảng viên tin rằng để chuẩn bị cho điều dưỡng chuyên nghiệp nên bao gồm giáo dục tự do và chuyên nghiệp hàng đầu với bằng cử nhân, và cần diễn ra trong một khung cảnh trường đại học. một chương trình điều dưỡng như vậy nên là một phần không thể thiếu của chương trình giáo dục đại học, sử dụng và hỗ trợ tất cả các tiện nghi và hoạt động của tổ chức.
 2. Các ngành nghề điều dưỡng tin rằng con người là sinh học tâm lý và nhu cầu của mình là trọng tâm của mọi hoạt động điều dưỡng. Con người là một thành viên của một gia đình và gia đình, tạo nên cộng đồng.
 3. Các giảng viên tin điều dưỡng là một quá trình tương tác, nhằm mục đích hỗ trợ các gia đình, cá nhân và cộng đồng trong việc duy trì hay thiết lập một mức tối ưu của lối sống lành mạnh. Y tá là một phần cố hữu của giao dịch, giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng để thay đổi mô hình của họ về cuộc sống hàng ngày theo yêu cầu của họ. Các y tá thực hiện điều này thông qua việc sử dụng các quá trình phân tích, tổng hợp, việc áp dụng các kỹ năng kỹ thuật và phản ứng cảm giác, và trong hợp tác với các ngành khác 5. Các giảng viên tin rằng một đội ngũ y tế, trong đó các cá nhân, gia đình và cộng đồng đóng vai trò quan trọng là phương pháp hiệu quả nhất để quảng bá, duy trì và phục hồi sức khoẻ.
 4. Người ta tin rằng một chương trình điều dưỡng chuyên nghiệp nên kết hợp kiến ​​thức từ nghệ thuật, khoa học, khoa học nhân văn và điều dưỡng để đảm bảo đào tạo âm thanh chuyên nghiệp, để kích thích nghiên cứu và tiếp thu kiến ​​thức mới, để thúc đẩy tự phát triển cá nhân và thúc đẩy phúc lợi công cộng. Do đó, cần có một sự tiến triển có trật tự trong học tập.
 5. giáo dục điều dưỡng chuyên nghiệp được xây dựng trên cơ sở lý thuyết tìm cách phát triển các học viên liên tục tự định hướng sẽ tiến và kiến ​​thức thử nghiệm trên mà thực hành được dựa. nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện nay đòi hỏi một cách tiếp cận sáng tạo trong việc chuẩn bị chuyên nghiệp và một chương trình đó là đáp ứng nhu cầu của xã hội.

MỤC ĐÍCH CỦA SỞ

 1. Để duy trì các tiêu chuẩn học tập theo quy định của Igbinedion Universtiy, Okada 2. Để cung cấp một môi trường thuận lợi cho việc học và thực hành chăm sóc điều dưỡng chất lượng 3. Để tốt nghiệp y tá chuyên nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chất lượng cao cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng của nền đa dạng và trong một loạt các thiết lập xã hội và văn hóa quốc gia và toàn cầu 4. Để giúp học sinh trong việc học để giải quyết vấn đề bằng cách phơi bày chúng với các tình huống vấn đề và giải quyết chúng trong các dự án nghiên cứu 5. Để cung cấp cho các học viên y tá chuyên nghiệp sẽ được trí tuệ kích thích liên tục nâng cao kỹ năng thực hành của họ thông qua việc sử dụng các kết quả nghiên cứu và cam kết tự phát triển.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Đến cuối chương trình học tập tại Điều dưỡng, các đại học dự kiến: - 1. Tích hợp các khái niệm và nguyên tắc từ, xã hội, khoa học vật lý và sinh học điều dưỡng trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng toàn diện.

 1. Chức năng hiệu quả một cách độc lập và phối hợp với các thành viên khác của sức khỏe và các lĩnh vực liên quan.
 2. Sử dụng các quy trình điều dưỡng và các công cụ khác của điều dưỡng trong việc hỗ trợ các cá nhân, gia đình và các nhóm thích ứng với nhu cầu thay đổi sức khỏe.
 3. Xây dựng một khuôn khổ lý thuyết có thể áp dụng cho việc chăm sóc điều dưỡng của khách hàng tại ba cấp chăm sóc sức khỏe bằng cách sử dụng nguyên lý từ các khoa học có liên quan.
 4. Kết hợp các chương trình y tế chăm sóc vào các hoạt động điều dưỡng để đạt được các mục tiêu của các chức năng phụ thuộc, phụ thuộc lẫn nhau và độc lập của các y tá.
 5. Đóng góp vào việc cải thiện thực hành điều dưỡng bằng cách tham gia trong nghiên cứu liên ngành, sử dụng quá trình nghiên cứu và xuất bản kết quả nghiên cứu trong các tình huống thực hành điều dưỡng.
 6. Đánh giá cao sự ảnh hưởng của văn hóa và thói quen về tình trạng sức khỏe của khách hàng và sử dụng kiến ​​thức này trong việc phát triển các kỹ năng lâm sàng và giảng dạy.
 7. Sử dụng các nguyên tắc của quản lý trong việc quản lý các cơ sở chăm sóc y tế và nhân sự.

NĂNG LỰC CỦA CÁC TRƯỜNG

Đến cuối chương trình học, sau đại học sẽ 1. Chức năng dependently, interdependently và độc lập ở ba cấp (Secondary và đại học tiểu học) chăm sóc, cho dịch vụ điều dưỡng chất lượng cao cho khách hàng sử dụng các khái niệm thích hợp, các mô hình và công cụ thực hành điều dưỡng.

 1. Sử dụng quy trình điều dưỡng để đánh giá, kế hoạch, thực hiện và đánh giá các nhu cầu chăm sóc điều dưỡng của bệnh nhân, gia đình và cộng đồng.
 2. Chứng tỏ kỹ năng lâm sàng trong việc thực hiện chăm sóc sử dụng kiến ​​thức có nguồn gốc từ các ngành khoa học vật lý, xã hội học, sinh học và điều dưỡng.
 3. Duy trì đảm bảo chất lượng và phát huy trách nhiệm trong hành nghề.
 4. Lập kế hoạch và thực hiện giảng dạy chính thức và không chính thức cho khách hàng và nhân viên y tế khác sử dụng nguyên tắc phù hợp của việc giảng dạy và học tập.
 5. Chức năng trong vai trò mở rộng trong đội ngũ y tế trong việc quản lý nguồn nhân lực và vật chất và đánh giá tác động của các chiến lược can thiệp chăm sóc.
 6. Khởi xướng và tiến hành nghiên cứu điều dưỡng và sử dụng kết quả để cải thiện thực hành điều dưỡng.
 7. Tham gia vào nghiên cứu hợp tác với những người khác để nâng cao sức khỏe người dân.
 8. Thể hiện sự đánh giá cao về sự cần thiết để cải thiện bản thân và những người khác thông qua sự tham gia tích cực vào chương trình giáo dục thường xuyên.
 9. Phát triển thái độ tích cực để nhận ra các giá trị thiết yếu của các cá nhân thông qua / phản ứng cá nhân của ông bà.
 10. Hiện cam kết nghề điều dưỡng và ý thức trách nhiệm để tự định hướng và phát triển cá nhân.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The University commenced its academic programmes in the 1999/2000 session in five Colleges namely, Arts and Social Sciences, Business and Management Studies, Health Sciences, Law and Natural and Appli ... Đọc thêm

The University commenced its academic programmes in the 1999/2000 session in five Colleges namely, Arts and Social Sciences, Business and Management Studies, Health Sciences, Law and Natural and Applied Sciences. Đọc ít hơn
Thành phố Bénin