Bsc sang md trong 6 năm

American University of Antigua

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bsc sang md trong 6 năm

American University of Antigua

Đại học Manipal là một trong những trường đại học tư nhân lớn nhất trong cả nước, đăng ký trên 25.000 sinh viên theo các ngành học. Trường đại học cung cấp nhiều ngành để theo đuổi, từ các chương trình sau đại học về Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Quản lý, Công nghệ Sinh học, Kiến trúc Thiết kế nội thất và Truyền thông và Truyền thông cho sinh viên của mình.

Cử nhân Khoa học Y tế là một chương trình liên ngành đa ngành nhằm tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho sinh viên bắt tay vào những con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn. Nó đã được giới thiệu với tầm nhìn của việc trao quyền cho sinh viên với kiến ​​thức và kỹ năng họ sẽ cần phải đi đầu trong y khoa và nghiên cứu.

Chương trình này được các chuyên gia tạo ra phù hợp với nhu cầu hiện tại của ngành công nghiệp và học viện. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ:

  • Có được sự tiếp xúc tổng thể với các khía cạnh khác nhau của khoa học y tế và các ứng dụng của nó
  • Hiểu được tiềm năng của khoa học sức khoẻ thông qua việc áp dụng thuốc
  • Phát triển các bộ kỹ năng khác nhau cần thiết để thành công trong khoa học sức khoẻ thành công để chuẩn bị cho việc theo đuổi mục tiêu trở thành các bác sĩ thành công

Sinh viên có cơ hội để theo học bằng Tiến sĩ Y khoa tại Đại học American University of Antigua bằng cách đăng ký vào Chương trình BSc trong Khoa học Y tế tại Đại học Manipal.

Sinh viên đăng ký chương trình BSc trong Khoa học Y tế tại trường Đại học Manipal có thể ghi danh vào chương trình Tiến sĩ Y khoa tại Đại học Hoa Kỳ Antigua (AUA) sau khi hoàn thành hai năm chương trình Cử nhân Y khoa. Các ứng viên sẽ đi đến AUA để hoàn thành hai năm của Khoa học Cơ bản; và sau đó sẽ làm hai năm đào tạo lâm sàng tại các địa điểm lâm sàng được chấp thuận tại Hoa Kỳ. Sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu, sinh viên sẽ nhận bằng MD từ AUA.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối December 14, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Locations
Antigua và Barbuda - Saint John's, Saint John
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Antigua và Barbuda - Saint John's, Saint John
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ