Bsc trong dược phẩm

China Pharmaceutical University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bsc trong dược phẩm

China Pharmaceutical University

Cử nhân Dược phẩm

Mục tiêu: Chương trình này kết hợp các nghiên cứu về lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Học sinh được đào tạo trong thiết kế xây dựng, quá trình thiết kế, kiểm soát chất lượng, phân tích dược. Chương trình đào tạo kỹ thuật viên cao cấp trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển dược phẩm, sản xuất dược phẩm, kiểm soát chất lượng, quản lý doanh nghiệp dược phẩm.


Yêu cầu trình độ: Học sinh trong chương trình này dành 2 năm đầu tiên nghiên cứu khoa học, sinh học và hóa học các khóa học cơ bản. Trong học kỳ đầu tiên của năm thứ 3 của chương trình đại học của mình, học sinh phải chọn từ các khu vực khác nhau của tập trung. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành các khóa học cốt lõi, các khóa học trong phòng thí nghiệm, thực tập và luận án bằng văn bản.

Với các khóa học

Khái niệm cơ bản

 • Toán cao cấp
 • Đại số tuyến tính Xác suất & Thống kê
 • Vật lý học
 • Cao đẳng tiếng Anh
 • Khái niệm cơ bản của pháp luật
 • Khái niệm cơ bản máy tính
 • Ngôn Ngữ Lập Trình


Sinh học & Hóa học

 • Hóa học vô cơ
 • Hóa học phân tích
 • HOÁ HỮU CƠ
 • Sinh vật học
 • Hóa sinh & Sinh học phân tử
 • Vi trùng học
 • Hóa dượcTrung tâm

 • Dược phẩm công nghiệp
 • Dược phẩm sinh học
 • DƯỢC
 • Phân tích hiệu thuốc
 • Dược liệu cao phân tử,
 • Xây dựng Kỹ thuật,
 • Luật Dược
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Locations
Trung Quốc - Nanjing, Jiangsu
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Trung Quốc - Shanghai, Shanghai
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Trung Quốc - Shanghai, Shanghai
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Trung Quốc - Nanjing, Jiangsu
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ