Read the Official Description

Chương trình Radiography giáo dục học sinh trong việc ứng dụng năng lượng tia X được sử dụng để hỗ trợ trong việc chẩn đoán hoặc điều trị tình trạng của bệnh nhân. Một viên X-quang thực hiện các thủ tục chụp ảnh phóng xạ khác nhau và kỹ thuật mà kết quả trong hình ảnh đó được giải thích bởi một bác sĩ được cấp phép.

Chương trình chụp ảnh phóng xạ là dành riêng để chuẩn bị cho học sinh, thông qua các nghiên cứu học thuật và lâm sàng, cho một sự nghiệp đầy thách thức và bổ ích như một X-quang. 22 tháng liên tục chương trình này bao gồm các kinh nghiệm thực tế trong môi trường giáo dục lâm sàng Hillsborough County cho học sinh phát triển năng lực trong các thủ tục chụp ảnh phóng xạ.

Ông từng tốt nghiệp Chương trình chụp ảnh phóng xạ là đủ điều kiện để đăng ký của Mỹ (ARRT) kiểm tra X quang Technologist và cũng sẽ có đủ điều kiện cho một Nhà nước cấp giấy phép Florida chung X-quang.

Thông tin CEU

Chương trình sẽ cung cấp 6 CEU tín dụng vào mùa xuân và mùa thu của mỗi năm. Để biết thêm thông tin về ngày và lệ phí, xin vui lòng liên hệ với Beth Wyckoff @ bwyckoff@hccfl.edu.

Chương trình chụp ảnh phóng xạ có một thỏa thuận chuyển tiếp với Trung tâm y tế khu vực Lakeland (LRMC) cho sinh viên chụp X quang LRMC tìm kiếm một mức độ AS.

Công nhận

Chương trình chụp ảnh phóng xạ được công nhận bởi Ủy ban Đánh giá chung về Giáo dục Công nghệ X quang, được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Các JRCERT đảm bảo rằng các cơ sở giáo dục theo một chương trình giảng dạy được thiết lập tuân thủ các tiêu chuẩn giáo dục của họ.

Program taught in:
Anh

See 11 more programs offered by Hillsborough Community College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 tuần
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date