IMU là trường đại học y tế và chăm sóc sức khỏe tư nhân đầu tiên và được thành lập nhất của Malaysia với hơn 26 năm chuyên tâm trong giáo dục chăm sóc sức khỏe. IMU đạt được trạng thái SETARA-2017 Tier 6 (Xuất sắc) trong danh mục Đại học trưởng thành.


IMU Cử nhân điều dưỡng là một chương trình toàn thời gian 4 năm chuẩn bị một sinh viên để trở thành một y tá đã đăng ký, đủ điều kiện để thực hành trong một loạt các thiết lập trong lĩnh vực y tế công cộng hoặc tư nhân. Sau khi tốt nghiệp với bằng cử nhân điều dưỡng, sinh viên tốt nghiệp có thể chọn làm y tá đã đăng ký hoặc theo đuổi bằng cao cấp hoặc chuyên môn cơ bản về thai sản, chỉnh hình, điều dưỡng chăm sóc quan trọng, điều dưỡng thận, điều dưỡng ngoại trú, điều dưỡng cộng đồng, điều dưỡng gerontology và nhiều hơn nữa . Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể chọn để tiếp tục nghiên cứu của họ ở cấp thạc sĩ và tiến sĩ (PhD).


Điều dưỡng là một nghề độc đáo, bây giờ rộng rãi hơn được định nghĩa là cả một nghệ thuật và khoa học. Trong môi trường chăm sóc sức khỏe đầy thách thức hiện nay, y tá chuyên nghiệp, có trình độ kết hợp kiến ​​thức (lý thuyết), kỹ năng (thực hành), sáng tạo và trực giác để chăm sóc người bệnh, an ủi nỗi đau và hỗ trợ sự hoang vắng.


Một sinh viên tốt nghiệp điều dưỡng đã đăng ký với Hội đồng điều dưỡng Malaysia nhận được sự công nhận cao tại địa phương và ở nước ngoài. Có nhu cầu lớn về y tá ở Malaysia và ở các nước khác do đó nhiều y tá cần phải được huấn luyện để phục vụ cho sự thiếu hụt y tá trên toàn cầu.


Bắt đầu

Tháng Chín


Học phí

RM 88,400 (tương đương 23.000 USD)

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 13 các khóa học tại International Medical University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
88,400 MYR
RM 88,400 (tương đương 23.000 USD)
Deadline
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Theo địa điểm
Theo ngày
End Date
Tháng 8 31, 2022
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Tháng 8 31, 2023
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
End Date
Tháng 8 31, 2022

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
End Date
Tháng 8 31, 2023