Cử nhân dược (b.pharm)

Chung

Chương trình mô tả

Cử nhân Dược (B.Pharm)

Đại học Khoa học dược phẩm cung cấp bốn năm đại học (B.Pharm), sáu năm chương trình Pharm.D và năm chương trình hai chủ (M.Pharma) trong các ngành khác nhau cùng với chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực dược. Trường bao gồm nhà nước của các cơ sở hạ tầng nghệ thuật và một giảng viên có trình độ cao chuyên dụng.

B. Pharm

Một khóa học đại học 4 năm trong đó phổ biến kiến ​​thức đầy đủ và thông tin khoa học trong lĩnh vực rộng lớn của ngành dược như hóa học dược phẩm, dược phẩm, dược & Pharmacognosy.

Học sinh học các khía cạnh thực tế của tổng hợp, xây dựng và phân tích các dược phẩm khác nhau và các đại lý thuốc thảo dược, sàng lọc dược lý, tiêu chuẩn hóa sinh học và tương tác thuốc vivo.

Ghế & Điều kiện

Ghế

Hội đủ điều kiện

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2017

Giới thiệu về trường

Dayananda Sagar Institutions founded in the 60s by one such visionary, late Sri Dayananda Sagar committed to take knowledge to the people, transforms today’s students into responsible citizens and pro ... Đọc thêm

Dayananda Sagar Institutions founded in the 60s by one such visionary, late Sri Dayananda Sagar committed to take knowledge to the people, transforms today’s students into responsible citizens and professional leaders of tomorrow. Đọc ít hơn
Thành phố Bengaluru