Cử nhân Dược (B.Pharm)

Đại học Khoa học dược phẩm cung cấp bốn năm đại học (B.Pharm), sáu năm chương trình Pharm.D và năm chương trình hai chủ (M.Pharma) trong các ngành khác nhau cùng với chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực dược. Trường bao gồm nhà nước của các cơ sở hạ tầng nghệ thuật và một giảng viên có trình độ cao chuyên dụng.

B. Pharm

Một khóa học đại học 4 năm trong đó phổ biến kiến ​​thức đầy đủ và thông tin khoa học trong lĩnh vực rộng lớn của ngành dược như hóa học dược phẩm, dược phẩm, dược & Pharmacognosy.

Học sinh học các khía cạnh thực tế của tổng hợp, xây dựng và phân tích các dược phẩm khác nhau và các đại lý thuốc thảo dược, sàng lọc dược lý, tiêu chuẩn hóa sinh học và tương tác thuốc vivo.

Ghế & Điều kiện

Ghế

Hội đủ điều kiện

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại Dayananda Sagar University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng Bảy 2020
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Bảy 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date