Cử nhân khoa học ở mức độ sức khỏe cộng đồng

Chung

Chương trình mô tả

Với những tiến bộ nhanh như chớp hiện nay trong du lịch và công nghệ, các góc xa nhất trên thế giới có thể có vẻ như gần như cánh cửa tiếp theo. Và cùng với những cơ hội thú vị để tăng tiếp xúc đến những nhiệm vụ quan trọng của việc bảo vệ của chúng tôi sức khỏe cộng đồng.

Không ai thích suy nghĩ về trường hợp khẩn cấp y tế công cộng như SARS và virus Zika, nhưng họ chắc chắn sẽ xảy ra. Khi họ làm, chúng ta cần phải được chuẩn bị càng tốt để quản lý các tác động của chúng. Cam kết, các chuyên gia được đào tạo - một người như bạn - là cần thiết để bước lên, trả lời, và bảo vệ cộng đồng của chúng tôi từ những mối đe dọa đến an toàn chung của chúng ta.

Chương trình học Y tế công cộng nghiệp tập trung vào Goodwin, được giảng dạy bởi các chuyên gia ngành công nghiệp nội dung, sẽ cung cấp cho bạn những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để nổi bật trong lĩnh vực quan trọng này.

Không giống như nhiều chương trình y tế công cộng khác trong tiểu bang, Goodwin cung cấp đào tạo toàn diện để bạn chuẩn bị cho một loạt các con đường sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Bạn có thể theo học các lớp ban ngày hoặc buổi tối, và các môn học có sẵn trong một lai trực tuyến / on-campus định dạng mà cung cấp cho bạn sự linh hoạt cần để hoàn thành bằng cấp của bạn mà không đặt cuộc sống của bạn bị giữ.

Hơn bao giờ hết, chúng ta cần các chuyên gia được đào tạo những người có thể ứng phó với trường hợp khẩn cấp sức khỏe công cộng, dịch bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh mãn tính như tiểu đường và béo phì. Bạn sẽ cung cấp các can thiệp y tế, thu thập và phân tích dữ liệu, cung cấp tư vấn và hỗ trợ, giúp kết nối các cá nhân, tổ chức để cải thiện sức khỏe. Khi tốt nghiệp của chương trình cử nhân của chúng tôi trong y tế công cộng, bạn sẽ được chuẩn bị để làm việc tại các bệnh viện, cơ sở nghiên cứu và các tổ chức chăm sóc sức khỏe.

Bạn đã sẵn sàng để giúp tạo ra một, an toàn hơn, và thế giới khỏe mạnh hơn?

sinh viên tốt nghiệp y tế công cộng có thể tìm thấy sự nghiệp như:

 • Community Health Worker
 • Điều phối viên chống Thiên tai
 • Chuyên gia Sức khỏe môi trường
 • Giáo Dục Y Tế
 • Chuyên gia Y tế
 • Điều phối viên Chương trình Y tế công cộng
 • trợ lý nghiên cứu

Kết quả Chương trình Y tế công cộng

Học sinh sẽ học thống kê sinh học, dịch tễ học, chính sách y tế công cộng và hành chính, y tế toàn cầu và sẽ hiểu nhà nước, hệ thống y tế công cộng địa phương, liên bang và toàn cầu.

Sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của chương trình y tế công cộng, sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng:

 • Áp dụng kiến ​​thức từ khóa học chung giáo dục, phân tích kỹ năng, nghiên cứu và tư duy phê phán lý thuyết y tế công cộng và thực hành.
 • Áp dụng kiến ​​thức về các vấn đề sức khỏe cộng đồng để phát triển các chiến lược để cải thiện sức khỏe dân số.
 • Xác định và đánh giá các yếu tố quyết định xã hội của sức khỏe trong quần thể.
 • Phát triển năng lực văn hóa và hiểu tác động của giá trị văn hóa sức khỏe và việc sử dụng các dịch vụ y tế công cộng.
 • Hiểu và phân tích tác động của địa phương, tiểu bang và liên bang pháp luật, quy định và tiêu chuẩn về thực hành y tế công cộng.
 • Đánh giá dữ liệu dựa vào dân số sử dụng phương pháp dịch tễ học.
 • Áp dụng lý thuyết về sức khỏe liên quan đến thúc đẩy các can thiệp thay đổi hành vi sức khỏe và chương trình.
 • Sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học để đánh giá hiệu quả của việc nâng cao sức khỏe, các chương trình phòng chống bệnh tật.
Cập nhật lần cuối Tháng Hai 2017

Giới thiệu về trường

Goodwin College is an innovative learning community that empowers hard-working students to become sought-after employees.

Goodwin College is an innovative learning community that empowers hard-working students to become sought-after employees. Đọc ít hơn
Đông Hartford