Cử nhân Khoa học y sinh

Chung

Chương trình mô tả

Cử nhân Khoa học y sinh

Chương trình bao gồm các khóa học sau đây:

Hóa học lâm sàng

Khóa học giới thiệu sinh viên các nguyên tắc và thủ tục xét nghiệm khác nhau được thực hiện trong Hóa học lâm sàng. Nó thể hiện các xét nghiệm sinh hóa và sinh lý cơ sở lông thú, lông nguyên tắc và thủ tục kiểm tra, và ý nghĩa lâm sàng của các kết quả kiểm tra, bao gồm kiểm soát chất lượng và giá trị bình thường. Nó cũng bao gồm t> kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa chất cơ bản, an toàn phòng thí nghiệm hóa chất, điện giải và cân bằng acid-base, protein, carbohydrate, chất béo, các enzyme, chuyển hóa, chức năng nội tiết và chất độc hại. Điều kiện tiên quyết: đứng Senior

Sự làm miển dịch

Khóa học này được thiết kế để dạy cho những người thuê nhà cơ bản của miễn dịch học. Nó cũng cam kết tất cả các lĩnh vực quan trọng của kiến ​​thức về miễn dịch học hiện đại và đồng thời cung cấp một cái nhìn lịch sử của những khám phá đó đã xây dựng nền tảng của tư tưởng hiện đại và cơ chế miễn dịch của bệnh chiến đấu. Hai phòng chức năng của hệ thống miễn dịch, bẩm sinh và hệ thống miễn dịch thích ứng, kháng nguyên, kháng thể và tế bào lympho được nghiên cứu, cùng với các tế bào và các yếu tố hòa tan chịu trách nhiệm về đáp ứng miễn dịch. Khóa học cũng sẽ mô tả nguyên tắc của miễn dịch đối với các khái niệm trong y học lâm sàng; giới thiệu về chẩn đoán và quản lý các rối loạn miễn dịch bệnh lý của con người. Điều kiện tiên quyết: Biol 345

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2014

Giới thiệu về trường

LIU provides a well-established post-secondary education to over 20,000 full-time and part-time students in the undergraduate and graduate levels nationally and internationally.

LIU provides a well-established post-secondary education to over 20,000 full-time and part-time students in the undergraduate and graduate levels nationally and internationally. Đọc ít hơn