Cử nhân ngành y

Felician University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân ngành y

Felician University

Các chương trình Pre-Professional Sinh học cung cấp cho sinh viên cơ hội để kiếm được một BS trong Sinh học từ Đại học Felician và một bằng tốt nghiệp từ một số chương trình hợp tác chuyên nghiệp trong các lĩnh vực sau đây:

  1. Thính học (Đại học Bloomsburg của PA)
  2. Chiropractic (Trường Cao Đẳng Chiropractic NY)
  3. Liệu Pháp Nghề Nghiệp (Sage Graduate School)
  4. Trợ lý bác sĩ (Rutgers-SHRP)
  5. Liệu pháp vật lý (Rutgers-SHRP)
  6. Bác sĩ Tê liệt (Trường Cao đẳng Y khoa Podiatric ở New York)

Sau khi hoàn thành khóa học Felician, sinh viên sẽ có khả năng thể hiện năng lực trong lý luận khoa học và phân tích định lượng, tư duy phê bình, truyền thông bằng văn bản, cũng như sự thành thạo trong việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản và phương pháp phòng thí nghiệm trong sinh học và hóa học. Học sinh cũng sẽ thể hiện sự hiểu biết về những thách thức đạo đức và trách nhiệm áp dụng kiến ​​thức khoa học, mối liên hệ giữa các giá trị Phan Sinh với thực tiễn chuyên môn và những đóng góp tiềm năng của các ngành khoa học liên quan đến phúc lợi và sự bền vững của con người.

Trong hầu hết các chương trình dự bị chuyên nghiệp, sinh viên phải mất ba năm học tại Felician, với năm đầu tiên của năm học chuyên sâu vào năm thứ 4 đối với BS (Ngoại lệ là Liệu pháp Nghề nghiệp, đòi hỏi trình tự bốn năm các khóa học tại Felician). Cần thêm 2-3 năm ở trường chuyên nghiệp để lấy bằng sau đại học (thời gian phụ thuộc vào việc cần có Thạc Sĩ hay Tiến Sĩ).

Sinh viên nên tuyên bố ý định theo đuổi một chương trình khớp nối cụ thể càng sớm càng tốt trong năm đầu tiên của mình tại Felician để đảm bảo lập kế hoạch đúng cho đúng trình tự các khóa học. Lưu ý rằng mỗi chương trình có yêu cầu GPA để vào trường chuyên nghiệp và có thể có các bằng cấp khác được chỉ ra trong các yêu cầu của chương trình cá nhân được tóm tắt dưới đây.

Kế hoạch bốn năm

Trong mỗi chương trình, học sinh phải đạt được mức C tối thiểu trong tất cả các môn học khoa học và toán.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
- Học bổng có sẵn.
Locations
Hoa Kỳ - Rutherford, New Jersey
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Rutherford, New Jersey
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ