Read the Official Description

tâm lý

Nó đã được cho biết đối tượng yêu thích của người đàn ông của cuộc nghiên cứu là chính mình. Hiểu biết về các yếu tố giúp duy trì tâm lý, thể chất và phúc lợi xã hội có thể có lợi sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý học trong suốt cuộc đời chuyên nghiệp và cá nhân của họ. Phạm vi của các hiện tượng tâm lý học nghiên cứu là rất lớn. Dưới đây chỉ là một vài trong những chủ đề hấp dẫn mà các sinh viên du học tại các lớp học tâm lý của họ.

 • Tình yêu - Prejudice - Trầm cảm
 • Giới tính - Aggression - Tâm thần phân liệt
 • Dreaming - Rape - Tự kỷ
 • Học - Ghét - ADHD
 • Suy nghĩ - Hành vi động vật - Nghiện
 • Memory - Chiến tranh - Lo âu
 • Sex - Gangs - Trò chơi có thưởng
 • Ngủ - Terror - Ảo giác

Sinh viên tốt nghiệp Tâm lý học có xu hướng có mạnh mẽ "người" kỹ năng, một mặt hàng có giá trị trong hầu như bất kỳ ngành nghề. Việc áp dụng các kỹ năng không giới hạn trong các ngành nghề giúp đỡ như tư vấn và y học, nhưng rất hữu ích trong các lĩnh vực đa dạng như pháp luật, dịch vụ con người, cộng đồng và các vấn đề công cộng, giáo dục, quản lý, bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, các ngành công nghiệp dịch vụ, nghiên cứu , và viết. Trên toàn quốc, tâm lý học là một trong ba chuyên ngành đại học đầu phổ biến nhất trong các trường đại học nghệ thuật tự do.

Đối với nhiều sinh viên tâm lý các văn bằng đại học chỉ là một bước đệm để tốt nghiệp nghiên cứu và một sự nghiệp trong ngành của tâm lý học.

Mục đích & Mục tiêu

Tuyên bố mục đích

Mục đích của chương trình tâm lý học tại USC Beaufort là cung cấp cho sinh viên với một kiến ​​thức rộng về các nguyên tắc của hành vi con người và các quá trình tâm thần. Các nghiên cứu về tâm lý học có ứng dụng rộng rãi cho việc giải quyết các vấn đề của con người ở cả cấp độ cá nhân và xã hội. Biết được những yếu tố giúp duy trì tâm lý, thể chất và phúc lợi xã hội có thể có lợi sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý học trong suốt cuộc đời chuyên nghiệp và cá nhân của họ. Chương trình nhằm tạo ra sự trong sinh viên của mình phát triển tốt giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp cho phép các phân tích quan trọng và tích hợp các thông tin phức tạp bằng cách sử dụng quá trình suy nghĩ kỷ luật. Hơn nữa, chương trình cam kết cung cấp cho sinh viên một nền tảng học thuật vững chắc trong tâm lý cho những người sẽ theo đuổi công việc sau đại học về tâm lý học và các lĩnh vực liên quan.

Mục tiêu chương trình

 • Đáp ứng nhu cầu của sinh viên trong khu vực, những người muốn theo đuổi một bằng cử nhân về tâm lý học và cung cấp một nền tảng vững chắc cho những kế hoạch để theo đuổi các nghiên cứu sau đại học trong tâm lý và sức khỏe tâm thần và các dịch vụ con người.
 • Cung cấp học viên kiến ​​thức của các lĩnh vực rộng của tâm lý học khoa học mà kết quả trong sinh viên ngày càng trở nên tự ý thức, sâu sắc hơn về những người khác, phân tích nhiều hơn trong suy nghĩ của họ và hiệu quả hơn trong các mối quan hệ chuyên nghiệp, xã hội và cá nhân của họ.
 • Cung cấp các cơ hội cho sinh viên có được kinh nghiệm và kiến ​​thức trong việc tiến hành các nghiên cứu tâm lý làm nền tảng tâm lý khoa học.
 • Chuẩn bị học sinh đóng góp cho môi trường làm việc trong tương lai của họ và xã hội lớn hơn và để phát triển cá nhân và chuyên nghiệp trong suốt sự nghiệp của họ.
 • Foster trong học sinh phân tích và ra quyết định, kỹ năng truyền thông, một quan điểm toàn cầu, một ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức và đặc điểm của lãnh đạo.
 • Thu hút, sinh viên định hướng nghề nghiệp đa dạng bằng cách làm cho chương trình có sẵn tương ứng với nhu cầu của cộng đồng khu vực trong một loạt các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của con người.
 • Thiết lập một môi trường học tập trong ngành tâm lý học, góp phần cho sự hợp tác và phối hợp với cộng đồng giáo dục và dịch vụ trong khu vực và tiểu bang.

USCB tìm cách để đảm bảo rằng tất cả các sinh viên hoàn thành chương trình Cử nhân Nghệ thuật trong Tâm lý học có thể ...

 • Chứng minh một kiến ​​thức rộng rãi của tất cả các lĩnh vực chính của tâm lý cần thiết để theo đuổi nghiên cứu sau đại học hơn nữa trong tâm lý học hay việc làm bằng cách sử dụng các kỹ năng có được trong chương trình học của họ.
 • Giải thích các khái niệm và phương pháp luận nghiên cứu tiến hành trong tâm lý và có thể áp dụng những nguyên tắc trong việc tiến hành nghiên cứu.
 • Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của việc học của con người và động vật để phân tích về hành vi cũng như mô tả các kết quả nghiên cứu hiện tại trong nhận thức con người và ngôn ngữ.
 • Chứng minh chủ của các chức năng cơ bản và vai trò của các hệ thống sinh học của con người trong sản xuất và các quy định về hành vi cũng như các kết quả nghiên cứu hiện nay về việc xử lý và tổ chức thông tin cảm giác trong nhận thức.
 • Dấu vết vật chất của con người, nhận thức, nhân cách và phát triển xã hội từ lúc thụ thai cho đến chết.
 • Xác định các quá trình tâm lý xã hội liên quan đến sự phụ thuộc lẫn nhau và tương tác của các quá trình hành vi và nhóm cá nhân.
 • Mô tả các cách tiếp cận chính để hiểu nhân cách con người và để xác định hành vi bất thường, triệu chứng, khóa học và các nguyên nhân của nó.

Giáo trình Tâm lý học

Bước vào Cử nhân Nghệ thuật với một chính trong chương trình Tâm lý đảm bảo rằng học sinh sẽ được tiếp xúc với quang phổ rộng của các trường con của tâm lý học. Học sinh phải có một lớp của "C" hoặc cao hơn trong tất cả các khóa học thực hiện cho chính tín dụng. Những sinh viên theo đuổi các chính tâm lý hoặc là phải bầu một vị thành niên (với tối thiểu là 18 giờ) hoặc hoàn thành 12 giờ của khóa học cùng nguồn gốc. Để hội đủ điều kiện để tốt nghiệp, học sinh phải đáp ứng các yêu cầu chung và yêu cầu giáo dục Tâm lý học như được nêu trong IV dưới đây.

Program taught in:
Anh

See 1 more programs offered by University of South Carolina Beaufort »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date