Cử nhân trong nha khoa

Chung

Chương trình mô tả

Tóm tắt môn học ECTS

Biochemistry / Bioquímica 1 6

 • Hiểu cấu trúc và chức năng của phân tử sinh học.
 • Tìm hiểu cấu trúc tổng quát của sự trao đổi chất và sự hội nhập của nó.
 • Học cách điều chỉnh biểu hiện gen và các hệ thống truyền dẫn tín hiệu.
 • Hiểu và phát triển các kỹ thuật cơ bản của phân tích sinh hóa.

Sinh học / Biología 1 6

 • Hiểu khái niệm sinh học và sự tiến hóa của khoa học sinh học.
 • Có được kiến ​​thức về tổ chức và cơ cấu tế bào và mối quan hệ của nó với sự trao đổi chất.
 • Có được khả năng phân biệt các tế bào và mô dưới kính hiển vi.

Sinh học và Giải phẫu Tổng quát I / Embriología y Anatomia General I 1 6

 • Bao gồm các bước hình thành của cơ thể con người từ thụ tinh đến khi hoàn thành thụ tinh trong ba tháng đầu của thai kỳ.
 • Hiểu khái niệm, các bộ phận và sự tiến hóa của giải phẫu nhân tạo.
 • Liên quan đến khái niệm giải phẫu và chức năng của bệnh.
 • Nhận biết các bất thường giải phẫu bệnh lý.
 • Có được khái niệm về biến thể giải phẫu không bệnh lý
 • Học giải phẫu mô tả, mô tả và chức năng của hệ cơ xương.
 • Hiểu được hình thái học, cấu trúc và chức năng của hệ cơ xương.
 • Xác định và phân biệt trục không gian và thân máy bay
 • Tìm hiểu về các khái niệm về mối quan hệ giải phẫu, so sánh và chuyển động phân biệt các khái niệm về giải phẫu học và chức năng của cơ quan, bộ máy và hệ thống.
 • Tìm hiểu kỹ thuật cơ bản của phẫu thuật trong phẫu thuật mổ. Sử dụng tự học là một công cụ cơ bản trong sự phát triển, đổi mới và trách nhiệm nghề nghiệp.
 • Học về cấu trúc và chức năng của các ký hiệu, cơ chế, nguyên nhân và các biểu hiện chung của bệnh và các phương pháp chẩn đoán tiến triển các bệnh lý học và phẫu thuật.
 • Có được các kỹ năng cần thiết để đạt được kinh nghiệm lâm sàng và phẫu thuật thích hợp trong từng nội dung y tế, nâng cao nhận thức về giải phẫu bề mặt và quản lý các dụng cụ phẫu thuật khi làm việc trên xác chết.

Giải phẫu học / Anatomía Patológica 1 6

 • Sinh viên nhận được kiến ​​thức về các tổn thương tế bào cơ bản: học sinh nên biết các đặc điểm hình thái của rối loạn chuyển hóa, viêm, và mạch máu.
 • Phải có khả năng liên quan kiến ​​thức này với các môn học khác như sinh lý bệnh.
 • Có khả năng xác định được thực tế những tổn thương và đặc điểm bệnh lý thường gặp nhất: các loại hoại tử và viêm, rối loạn huyết động, các khối u lành tính và ác tính.
 • Hiểu được tính hữu dụng của sinh thiết bệnh nha khoa để xác định chẩn đoán và tiên lượng thương tích.
 • Tìm hiểu các dạng bệnh lý và ý nghĩa lâm sàng của tổn thương không ung thư và ung thư phổi không thường xuyên nhất của khoang miệng, hàm và tuyến nước bọt.
 • Có được một tâm lý lâm sàng giải phẫu, đánh giá bệnh lâm sàng và sự tiến hóa của nó liên quan đến những thay đổi hình thái.

Dược phẩm tổng quát và nha khoa / Farmacología General y Odontológica 1 6

 • Biết các cơ chế hoạt động chung của ma túy.
 • Gặp các quy trình dược động học trong cơ thể (LADME).
 • Tìm hiểu các đường dùng thuốc và phác đồ điều trị chính.
 • Biết được khả năng độc tính, phản ứng bất lợi và tương tác thuốc phát sinh từ việc sử dụng thuốc.
 • Để tìm hiểu các nhóm điều trị chính của hành động có hệ thống.
 • Để tìm hiểu các nhóm điều trị chính sử dụng trong thực hành nha khoa

Anesthesiology / Anesthesiología 1 6

 • Hiểu được tầm quan trọng của việc gây tê cục bộ trong nha khoa.
 • Hiểu được cơ chế hoạt động của các vị trí gây mê.
 • Tìm hiểu các hình thức quản lý gây tê tại chỗ.
 • Đánh giá các chỉ dẫn, chống chỉ định và rủi ro của chúng.
 • Để tìm hiểu tác dụng không mong muốn của họ, địa phương và hệ thống gây tê tại chỗ.
 • Tìm hiểu và thực hiện các kỹ thuật gây tê bình thường trong nha khoa.
 • Học và thực hiện các kỹ thuật gây tê thường được sử dụng trong nha khoa.
 • Học các hiệu ứng mong đợi từ bệnh nhân dưới gây tê tổng quát.
 • Học các lý thuyết giải thích hành động của thuốc gây mê nói chung trên CNS.
 • Để tìm hiểu tên và đặc tính của thuốc gây mê halogen hoá Main.
 • Để tìm hiểu tên và đặc điểm của thuốc tê truyền tĩnh mạch chính.
 • Tìm hiểu các khía cạnh nhất của CPR.
 • Học các đặc tính dược động học của thuốc gây tê tại chỗ.

Dịch tễ học và Thống kê / Epidemiología y Estadística 2 6

 • Để xác định các khái niệm về sức khoẻ và bệnh tật.
 • Để tìm hiểu các yếu tố quyết định sức khoẻ răng miệng.
 • Để tìm hiểu các chiến lược quảng bá sức khoẻ.
 • Tìm hiểu dịch tễ học và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.
 • Tìm hiểu các Chương trình sức khoẻ răng miệng trong lĩnh vực hợp tác và sức khoẻ quốc tế.
 • Thông qua kiến ​​thức cơ bản để thiết kế một dự án điều tra.
 • Để tìm hiểu các khái niệm cơ bản về số liệu thống kê cho ứng dụng của mình và giải thích các kết quả trong nha khoa.

Phẫu thuật giải phẫu II và Phẫu thuật miệng / Anatomia Tổng quát II y Giải phẫu Bucodental 2 6

 • Tìm hiểu về giải phẫu học vùng cổ tử cung và miệng.
 • Tìm hiểu về thuật ngữ giải phẫu của vùng đầu và vùng cổ.
 • Có khả năng xác định các không gian giải phẫu cổ tử cung và không gian.
 • Hiểu được hình thái học và chức năng stomatognathic.
 • Nhận biết các đặc điểm hình thái của hệ thống nha khoa và răng hàm mặt và răng vĩnh cửu.

Lịch Sử / Histología 2 6

 • Có được kiến ​​thức về cấu trúc của mô, đặc biệt là trong lĩnh vực miệng như các thành phần của hệ thống stomatognathic, về sức khoẻ.
 • Sinh viên phải thu nhận và xử lý các khái niệm mô, các cơ quan và hệ thống, cũng như nguồn gốc và chức năng của cấu trúc mô học.
 • Phải có khả năng liên kết kiến ​​thức này với các ngành khác như Sinh học, Hóa sinh, Sinh lý học, v.v ...
 • Có được khả năng xử lý của công cụ và khám phá những kỹ thuật phổ biến trong phòng thí nghiệm mô học.
 • Có thể xác định các mô và các cơ quan, và các thành phần vi mô của chúng.
 • Có được khả năng quan sát và mô tả.

Sinh lý Con người và miệng / Fisiología Humana y Bucodental 2 6

 • Cung cấp cho học sinh những khái niệm cơ bản để hiểu được cơ thể con người như thế nào.
 • Làm quen với ngôn ngữ mà sẽ phải quản lý trong cuộc sống làm việc.
 • Cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức cơ bản về hoạt động của cơ thể con người.
 • Nghiên cứu chức năng của từng thành phần trong cơ thể con người
 • Phác thảo các ứng dụng quan trọng nhất cho sự phát triển của thực hành nha khoa
 • Sẽ có sự giới thiệu đầu tiên về toàn bộ tổ chức của cơ thể và các chức năng chung của nó, nhấn mạnh tầm quan trọng của homeostasis và sự tích hợp của tất cả các hệ thống để hoạt động đúng đắn của cơ thể con người.

Vi sinh học / vi trùng học 2 6

 • Hiểu được các khái niệm về vi sinh học
 • Học các đặc tính chung của vi khuẩn, vi rút, nấm và ký sinh trùng
 • Học các bệnh truyền nhiễm liên quan và vi sinh vật đặc biệt là những người sản xuất nhiễm trùng miệng
 • Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng thuốc chống vi trùng hợp lý.
 • Phát triển các kỹ năng liên quan đến kỹ thuật chẩn đoán vi sinh vật
 • Phát triển các kỹ năng liên quan đến việc lấy mẫu mặt, vận chuyển, và chế biến và đánh giá xét nghiệm từ cùng một
 • Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc tiêm chủng và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.

Y khoa và phẫu thuật đặc biệt / Especialidades medicoquirúrgicas 2 6

 • Để tìm hiểu các bệnh phổ biến, chữa bệnh và sửa chữa các quá trình trong đó bao gồm nhiễm trùng, viêm, chảy máu và đông máu, chữa bệnh, chấn thương, và thay đổi hệ thống miễn dịch, thoái hóa, khối u, chuyển đổi trao đổi chất và rối loạn di truyền.
 • Để tìm hiểu các đặc điểm bệnh lý nói chung của các bệnh và rối loạn ảnh hưởng đến hệ thống hữu cơ.
 • Để tìm hiểu các biểu hiện miệng của các bệnh hệ thống.
 • Để hiểu và xử lý trường hợp khẩn cấp và các trường hợp khẩn cấp y tế thường xuyên nhất trong thực hành nha khoa và kỹ thuật hồi sức tim phổi cơ bản.
 • Học về dinh dưỡng của con người, đặc biệt là mối quan hệ của các thói quen dinh dưỡng và chế độ ăn uống với việc duy trì sức khoẻ và phòng ngừa bệnh răng miệng.

Các bệnh lý y khoa và phẫu thuật / Patología médicoquirúrgica general 2 6

 • Để tìm hiểu các bệnh lý lâm sàng tổng quát (Hệ hô hấp, Tim mạch và hệ tuần hoàn, Đường tiêu hóa, thận và hệ tiết niệu, Huyết học, Nội tiết và Chuyển hóa, Hệ thần kinh, Cơ xương khớp).
 • Để tìm hiểu các nguyên tắc của bệnh lý phẫu thuật nha khoa.

Tâm lý học / Psicología 2 6

 • Cung cấp cho học sinh kiến ​​thức cơ bản và kiến ​​thức thực tiễn về tâm lý cần thiết để giúp họ thực hành trong tương lai.
 • Để học sinh có thể hiểu và lý giải các khía cạnh sinh học-xã hội của các hành vi nghiên cứu và tích hợp kiến ​​thức thu được từ các chủ đề tâm lý khác nhau và liên quan đến các tài liệu khác.
 • Cho phép hiểu rõ những quy trình cơ bản ảnh hưởng đến hành vi và sự phát triển của con người.
 • Đào tạo sinh viên để họ có thể quản lý tốt hơn bệnh nhân.
 • Hướng dẫn sinh viên biết phương pháp và kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu tâm lý học như một lĩnh vực nghiên cứu và liên hệ với các chủ đề chuyên biệt được phát triển trong tài liệu chương trình.
 • Các khía cạnh sâu sắc của quá trình bệnh tâm lý sức khoẻ, thói quen liên quan đến sức khoẻ và bệnh tật, mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân, các loại bệnh nhân, hiện tượng giả dược, đau (cấp tính và mãn tính) và sự tuân thủ với các toa thuốc trị liệu.
 • Bắt học sinh để có được một nền giáo dục cho phép họ đưa ra đáp ứng tâm lý đối với những nhu cầu được trình bày trong hoạt động chuyên môn của họ, cũng như cho phép nó hợp tác với nhiều ngành.

ĐIỆN TES: Tóm tắt môn học ECTS

Giới thiệu về nha khoa / Giới thiệu một la Odontología 1 6

 • Có được một cái nhìn về sự phát triển của nha khoa thông qua lịch sử và có khái niệm chung của các chuyên ngành khác nhau của nha khoa và phát triển khái niệm chung của các chuyên ngành khác nhau của nha khoa

Kỹ năng giao tiếp / Habilidades de Comunicación 1 6

 • Để cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức cơ bản, lý thuyết và thực tế xuất sắc cho phép thực hiện thuận tiện của một cuộc phỏng vấn lâm sàng.
 • Phân tích khuôn khổ tổng thể của truyền thông con người và các mô hình chăm sóc khác nhau hiện có trong mối quan hệ chuyên nghiệp và bệnh nhân.
 • Hệ thống hóa các loại và giai đoạn của cuộc phỏng vấn theo ngữ cảnh mà nó đang được.
 • Giảm thiểu sự can thiệp hiện tại trong quá trình truyền thông, đặc biệt nhấn mạnh vào những tình huống đặc biệt hoặc khó khăn.
 • Phát triển các kỹ năng xã hội đặc trưng cho một người phỏng vấn giỏi, cả trong các khía cạnh bao gồm giao tiếp bằng miệng và phi ngôn ngữ.
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2017

Giới thiệu về trường

Đại học Công giáo Valencia "San Vicente Mártir" được cống hiến cho nguyên nhân của chân lý bằng cách phục vụ phẩm giá của con người và là nguyên nhân của Giáo hội. Công việc phát triển trong trường đạ... Đọc thêm