mulsagro01

giá trị cạnh tranh nhất và một nhiệm vụ để giúp học sinh trở thành những công dân toàn cầu về đạo đức. Tất cả trong một khuôn viên đó là thân thiện, khuyến khích và hữu ích!

Của chúng tôi Cử nhân: Thú y được tạo ra để phát triển và tạo ra một môi trường vát cho đào tạo thú y và dịch vụ nghiên cứu, thông qua việc tăng cường đào tạo kỹ năng nghiên cứu và môi trường giáo dục.

Làm việc với các chuyên gia hàng đầu và nhân viên chính cho việc bảo vệ gia súc và có lợi cho lĩnh vực y tế công cộng là một điểm của niềm tự hào. Có hợp tác phù hợp và tích cực với các trường quốc tế công nhận là một cách khác mà chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội cho sự phát triển của sinh viên.

Sơ tuyển

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NỘP:

Bạn phải gửi đến văn phòng tuyển sinh sau qua email:

 • Ứng dụng
 • thư giới thiệu 2%
 • Bản sao giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp của trường cũ
 • Ảnh copy 2%
 • lệ phí trước bạ
 • Bản sao hộ chiếu
 • Giấy chứng nhận sức khỏe

Yêu cầu:

 • Giấy chứng nhận giáo dục 12 năm
 • nâng cao Mông Cổ
 • Điểm trung bình trên 2.8
 • Trên 18 tuổi
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date