58358_rsz_nurse-2019420_960_720.jpg

  • Bằng cấp : Cử nhân Y tá, Y tá Đăng ký
  • Bằng cấp bằng tiếng Phần Lan : Sairaanhoitaja (AMK)
  • Thời gian và phạm vi nghiên cứu : 3,5 năm, 210 tín chỉ, bao gồm 75 tín chỉ của vị trí.

Chương trình Bằng cấp về Y tá sản xuất các y tá đã đăng ký là những chuyên gia hỗ trợ cá nhân, gia đình và cộng đồng trong nhiều lĩnh vực chuyên môn.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2020
Duration
7 học kỳ
Toàn thời gian
Price
4,300 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date