• Kiểm tra: Cử nhân Chăm sóc sức khỏe
  • Chiều dài
  • Địa điểm: 15
  • Lựa chọn của học sinh: Tất cả các ứng viên đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển sinh vào mùa xuân năm 2019. Việc lựa chọn học sinh dựa trên kỳ thi tuyển sinh.
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Khóa học này là ở trường
Duration
7 học kỳ
Toàn thời gian
Price
8,500 EUR
Học phí chỉ áp dụng cho sinh viên không thuộc EU. Đọc thêm về học phí và học bổng trên trang web của chúng tôi.
Deadline
Trường liên hệ
Application online: www.studyinfo.fi
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Application online: www.studyinfo.fi
Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Application online: www.studyinfo.fi
End Date

Nursing // Centria University of Applied Sciences