IMU là trường đại học y tế và chăm sóc sức khỏe tư nhân đầu tiên và được thành lập nhất của Malaysia với hơn 26 năm chuyên tâm trong giáo dục chăm sóc sức khỏe. IMU đạt được trạng thái SETARA-2017 Tier 6 (Xuất sắc) trong danh mục Đại học trưởng thành.


Chúng tôi đã đào tạo và đào tạo sinh viên dược từ năm 2004. Chương trình Dược phẩm của chúng tôi là một bằng dược bốn năm được công nhận đầy đủ, với tùy chọn chuyển sang các trường đại học đối tác của chúng tôi, cụ thể là Đại học Otago, New Zealand hoặc Đại học Tasmania, Úc.


Mức độ này trang bị cho bạn để làm việc trong bất kỳ thiết lập hiệu thuốc, từ dịch vụ bệnh viện và thực hành cộng đồng cho ngành công nghiệp dược phẩm. Là chuyên gia về y học, dược sĩ đang nhận vai trò ngày càng quan trọng và là thành viên quan trọng của đội ngũ chăm sóc sức khỏe tích hợp.


Chương trình giảng dạy bao gồm các khoa học đời sống được trình bày theo định dạng dựa trên hệ thống cơ thể, bao gồm giải phẫu, sinh lý học, hóa sinh, dược lý, vi sinh, sinh học phân tử, miễn dịch học và bệnh lý. Hóa hữu cơ, vô cơ và dược liệu là cơ sở của hóa dược. Công nghệ dược phẩm chuẩn bị cho sinh viên trong việc xây dựng, phân phối thuốc, dược động học lâm sàng, quản lý và tiếp thị. Thực hành dược phẩm khám phá vai trò của dược sĩ trong y tế lâm sàng và cộng đồng, và tính chuyên nghiệp.


Bắt đầu

Tháng 7 và tháng 9


Học phí

RM 204.800 (tương đương 53.000 USD)

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 13 các khóa học tại International Medical University »

Khóa học này là ở trường
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
204,800 MYR
RM 204.800 (tương đương 53.000 USD)
Deadline
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Theo địa điểm
Theo ngày
End Date
Tháng 8 31, 2022
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
End Date
Tháng Sáu 30, 2023
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
End Date
Tháng Sáu 30, 2023
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
End Date
Tháng 8 31, 2022