Cử nhân Dược

Chung

Chương trình mô tả

Giới thiệu về Khoa Dược

Việc thành lập Khoa Dược tại Aqaba University Of Technology đã cấp bằng cử nhân dược và kế hoạch học tập ứng dụng là lựa chọn các khóa học chuyên ngành để đáp ứng phân bổ đặc biệt cho các tiêu chuẩn dược phẩm giáo dục và cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp kiến thức cần thiết để thực hành nghề nghiệp trong một khoa học và đạo đức. Ngoài việc cung cấp một nền tảng giáo dục thường xuyên cho sinh viên tốt nghiệp ngành Dược tại khu vực Aqaba và các khu vực lân cận. Khoa chương trình đại học dược cho các yêu cầu toàn thời gian là vượt qua 162 giờ tín dụng trong năm năm để có được kiến thức lý thuyết và thực tiễn để cạnh tranh trong thị trường lao động.

Khoa Dược

Nhiệm vụ của Khoa Dược là sống theo nghề dược ở khu vực Aqaba và các khu vực lân cận, theo nhu cầu của quốc gia trong tất cả các lĩnh vực giáo dục dược phẩm và nghiên cứu khoa học và ngành dược phẩm, và các nhà lãnh đạo có trình độ sau đại học công việc chuyên môn của họ

Khoa Dược Mục tiêu

Mục tiêu có thể được tóm tắt bởi:

  1. Việc cung cấp chất lượng giáo dục và phát triển chuyên môn cho sinh viên Khoa Dược.
  2. Nâng cao mong muốn cho sinh viên tốt nghiệp để học tập liên tục.
  3. Thúc đẩy và hỗ trợ nghiên cứu khoa học trong tất cả các lĩnh vực khoa học dược phẩm.
  4. Tăng cường liên kết giữa Khoa Dược và nhu cầu của cộng đồng địa phương.
  5. Khuyến khích các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên đại học và kết nối chúng với nhu cầu của cộng đồng địa phương.
  6. Việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng trong giáo dục và đào tạo bằng các phương pháp và kỹ thuật mới nhất

Cơ sở lý luận cho sự phát triển của Khoa Dược

Aqaba University Of Technology nhằm phát triển các chuyên ngành mới phục vụ cộng đồng địa phương của Aqaba. Do thiếu Cử nhân Dược tại bất kỳ trường đại học công lập địa phương nào ở Aqaba hoặc ở các thành phố lân cận, Aqaba University Of Technology mong muốn trở thành trường đại học đầu tiên đặt ra Cử nhân Dược để hỗ trợ thành phố với các dược sĩ giỏi.

Cập nhật lần cuối Tháng 4 2019

Giới thiệu về trường

AUT is the first private university in the south of Jordan with an ambitious vision to be a distinguished university that catches the eyes of students and a favorite choice for students from Jordan an ... Đọc thêm

AUT is the first private university in the south of Jordan with an ambitious vision to be a distinguished university that catches the eyes of students and a favorite choice for students from Jordan and the region. The university is situated about fifteen kilometers to the south of the city of Aqaba on the hills, overlooking the Gulf of Aqaba on a huge land of five hundred Km2. Đọc ít hơn