Cử nhân Genomics

Chung

Có sẵn 15 địa điểm

Chương trình mô tả

Bằng cấp quốc tế về Genomics cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn để đào tạo một chuyên gia có khả năng ứng dụng các kỹ năng CNTT, toán học và thống kê để phân tích dữ liệu gen và do đó, để phân tích dữ liệu phiên mã, protein và biểu sinh, hệ thống sinh học metagenomics, ở sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân chuẩn và con người.

5 lý do để ghi danh vào chương trình cấp bằng

  1. Bởi vì giống như không có chương trình cấp bằng nào khác, nó giúp học và sử dụng tin học để giải mã ngôn ngữ và thông tin ẩn trong bộ gen
  2. Bởi vì đây là một chương trình cấp bằng hoàn toàn mới và sáng tạo có thể mang lại triển vọng việc làm phi thường.
  3. Bởi vì nó khiến tôi cảm thấy một người chơi tích cực trong nghiên cứu khoa học và tin sinh học
  4. Bởi vì, chương trình cấp bằng quốc tế, nó sẽ giúp tôi nhìn về tương lai và khiến tôi cảm thấy mình là một thành viên của thế giới.
  5. Bởi vì "Genomics" kích thích trí tò mò của tôi và đưa tôi đến những lĩnh vực chưa được khám phá đầy bất ngờ và ngạc nhiên

Yêu cầu nhập học

Có các thủ tục đăng ký cụ thể cho từng chương trình học. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cách đăng ký, học phí và thời hạn trên href = "https://corsi.unibo.it/1 Motorcycle / Genomics / how-to- enrol

Học bổng và trợ cấp

Sinh viên đại học có thể nhận được hỗ trợ kinh tế trong các nghiên cứu của họ từ vùng Emilia Romagna, University of Bologna và các cơ quan bên ngoài khác.

href = "https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies

Miễn học phí

Kiểm tra trang web của chúng tôi để biết những tài liệu cần thiết để áp dụng cho các miễn trừ đầy đủ và trợ cấp đặc biệt.

href = "https://www.unibo.it/TuitionFees

Cập nhật lần cuối Tháng Một 2019

Giới thiệu về trường

Nguồn gốc của University of Bologna trở lại, và nó được coi là trường đại học lâu đời nhất trong thế giới phương Tây. Lịch sử của nó gắn liền với tên khoa học và văn học, nó là một điểm nhấn quan trọn... Đọc thêm

Bologna , Cesena , Forli , Rùa , Sao chép , Thủ đô , Modena , Dakar , Lisbon , Moscow , Nhà gỗ , Mumbai , Giorgburg , Faro , Cádiz + 14 Hơn Ít hơn