Cử nhân Khoa học Thể dục

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Cơ sở vật chất

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

At Keiser University Flagship’s Campus, we think a University should be more than a place to get a degree. We think of it as a place where students have a sense of belonging. A place where those looki ... Đọc thêm

At Keiser University Flagship’s Campus, we think a University should be more than a place to get a degree. We think of it as a place where students have a sense of belonging. A place where those looking to launch their careers not only experience educational growth but personal growth as well. Đọc ít hơn
Thành phố Florida
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.