Cử nhân Khoa học Y tá

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

We are happy that you have chosen Care Hope College. The healthcare industry is an ever-expanding field that is continually growing, and the Care Hope College faculty, staff, and administration are pr ... Đọc thêm

We are happy that you have chosen Care Hope College. The healthcare industry is an ever-expanding field that is continually growing, and the Care Hope College faculty, staff, and administration are prepared, available, and willing to assist you with any concerns that may arise during your educational experience. Importantly, we thank you for choosing to dedicate yourself to the care of others. We are certain that you have made the right decision for your education, which will greatly enhance your life. Please, never hesitate to seek our assistance. We provide a broad variety of student support services designed to assist you in attaining your educational and professional goals. These services start from enrollment through graduation and beyond. Đọc ít hơn
Bãi biển Boynton
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.