Cử nhân Khoa học Y tá

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The College of Nursing and Allied Health is comprised of one school and three departments working together to prepare diverse populations for careers within the health professions. Among its units are ... Đọc thêm

The College of Nursing and Allied Health is comprised of one school and three departments working together to prepare diverse populations for careers within the health professions. Among its units are the School of Nursing, Department of Speech-Language Pathology and Audiology, Department of Rehabilitation Counseling, and the Department of Recreation & Leisure Studies. The School of Nursing was created in 1985 and is one of the top producers of undergraduate baccalaureate degrees awarded in nursing to African Americans in the U.S. The Department of Speech-Language Pathology and Audiology is one of the first at a historically black College or University. The Department of Rehabilitation Counseling (CRCP) is structured to prepare students for effective and efficient clinical rehabilitation counseling service delivery to persons with varying disabilities while addressing multicultural issues. The Department of Therapeutic Recreation & Leisure Studies has produced many professionals since the 1970s. Đọc ít hơn
Baton Rouge
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.