Sở Y tế Đồng minh cung cấp bằng Cử nhân Khoa học Y tế (BHS) trực tuyến. Chương trình bốn năm này được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe kiến ​​thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản lý và lãnh đạo. Học sinh không có nguồn gốc y tế có thể mở rộng cơ hội trong chăm sóc sức khỏe hoặc chuẩn bị cho một chương trình sau đại học thông qua việc hoàn thành một mức độ Washburn BHS.

Sinh viên có thể chọn từ 3 chuyên ngành:

1. Quản lý Dịch vụ Y tế, BHS-HA

Có nhu cầu cho các nhà quản lý có trình độ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các vấn đề quy định, chính sách, công nghệ và các vấn đề tài chính liên tục thay đổi trong chăm sóc sức khỏe. Sinh viên theo đuổi bằng cử nhân Quản trị Dịch vụ Y tế học các môn học nâng cao trong quản lý chăm sóc sức khỏe và các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe làm tăng khả năng tiếp thị của họ cho các vị trí hành chính khi tốt nghiệp.

2. Hình ảnh y tế, BHS-MI

Nhu cầu ngày càng cao đối với các nhà công nghệ hình ảnh y tế có trình độ. Việc hoàn thành bằng cử nhân với bằng chứng hình ảnh tiên tiến giúp sinh viên tốt nghiệp thậm chí có thể tiếp thị nhiều hơn cho các cơ hội việc làm trong lĩnh vực hình ảnh y khoa. Tùy chọn hình ảnh y khoa cho phép học sinh chọn từ ba nồng độ:

  • Chẩn đoán Y học Sonography
  • Chụp cộng hưởng từ
  • Xạ trị

3. Khoa học phòng thí nghiệm lâm sàng, BHS-CLS

Chương trình CLS, thông qua quan hệ đối tác với Trung tâm Y tế Đại học Nebraska, là một chương trình được thành lập kết hợp một chương trình giảng dạy mạnh mẽ với một thành phần lâm sàng chuẩn bị cho các cá nhân tham dự kỳ thi chứng nhận quốc gia ASCP. Chương trình CLS gần đây đã được kích hoạt lại để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các nhà khoa học thuộc phòng thí nghiệm lâm sàng / y khoa được chứng nhận ở Đông Bắc Kansas và xa hơn nữa. Chương trình CLS chỉ được cung cấp ở nơi cư trú.


Chương trình của chúng tôi được Ủy ban Học tập Cao cấp công nhận hoàn toàn.
Washburn University có thể cung cấp các chương trình học từ xa ở một số tiểu bang thông qua tư cách thành viên của chúng tôi tại SARA - Hội đồng Quốc gia về các thỏa thuận đối ứng ủy quyền của Nhà nước. SARA là một thỏa thuận tự nguyện giữa các quốc gia thành viên và các lãnh thổ của Hoa Kỳ thiết lập các tiêu chuẩn quốc gia tương đương cho việc cung cấp các chương trình và chương trình giáo dục từ xa sau trung học. Theo thỏa thuận hiện tại, Washburn được phép cung cấp các chương trình ở tất cả các tiểu bang ngoại trừ California mà không phải là thành viên của SARA.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 3 các khóa học tại Washburn University »

Cập nhật lần cuối Tháng Mười một 3, 2018
Khóa học này là Trực tuyến
Duration
1 - 5 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
378 USD
mỗi giờ tín dụng
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 12 7, 2019
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 12 7, 2019
Hạn cuối hồ sơ
End Date