Cử nhân Khoa học chuyên ngành Điều dưỡng

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

East Central University was one of three normal schools established in eastern Oklahoma in 1909. Three similar institutions had been established earlier in the western half of the new state and each p ... Đọc thêm

East Central University was one of three normal schools established in eastern Oklahoma in 1909. Three similar institutions had been established earlier in the western half of the new state and each provided preparatory education including two years of college leading to teacher certification. Ada's selection as the college's location followed intensive lobbying efforts by the 25,000 Club, a local booster club which also raised funds for faculty salaries so classes could begin that fall in local churches and public school classrooms. The 1910 legislature appropriated funds for faculty salaries and construction of a building which was completed later that year on a 16-acre site donated by Dan Hays, a Chickasaw allottee. Đọc ít hơn
Ada
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.