Cử nhân Khoa học sức khỏe (Dinh dưỡng và tập thể dục)

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

The University of South Australia’s 100% online degrees give you full control and flexibility over your study choices. With more than 25 years of experience providing online and distance education, yo ... Đọc thêm

The University of South Australia’s 100% online degrees give you full control and flexibility over your study choices. With more than 25 years of experience providing online and distance education, you can be confident you’re gaining a high-quality university qualification from a globally-recognised institution. Đọc ít hơn