Cử nhân Khoa học y sinh

Chung

Chương trình mô tả

Bản chất của con người và sức khỏe
Nếu bạn muốn khám phá bản chất của con người, để hiểu sinh học của cơ thể con người khỏe mạnh và sự khởi đầu của bệnh tật, thì Khoa học y sinh là chương trình dành cho bạn. Bạn sẽ tìm hiểu về sinh học của con người, và làm thế nào để áp dụng kiến ​​thức này vào nghiên cứu khoa học cho các vấn đề y tế xung quanh sức khỏe và bệnh tật. Vẫn còn rất nhiều bệnh tật và điều kiện mà chúng ta không có giải pháp. Vì vậy, tất cả chúng ta càng quan trọng để mở rộng kiến ​​thức về cách cơ thể hoạt động hiệu quả. Theo đó, bạn sẽ nghiên cứu điều này ở mọi cấp độ, từ phân tử đến quần thể người.

Nhìn xa hơn như một nhà khoa học y sinh học
Ngoài việc đào tạo thành một chuyên gia học thuật về sinh học người và sinh học phân tử, bạn cũng sẽ học cách kiểm tra các vấn đề y sinh bằng cách sử dụng phương pháp đa ngành. Dựa trên sức khỏe con người của Vrije Universiteit Amsterdam

Đây là những gì bạn sẽ làm
Năm đầu tiên - Bạn sẽ có được kiến thức cơ bản về Khoa học y sinh và có được các kỹ năng cơ bản, đặc biệt là về sinh học phân tử và tế bào. Bạn sẽ có thể chọn một chủ đề tùy chọn trong khi bạn vẫn đang học năm 1.

Năm thứ hai - Bạn sẽ khám phá Khoa học y sinh sâu hơn, tập trung nhiều hơn vào sinh học của con người. Ngoài ra, bạn sẽ phát triển thêm kiến thức chuyên sâu, hiểu biết sâu sắc và kỹ năng trong các lĩnh vực khác nhau của Khoa học y sinh. Bạn sẽ hoàn thành năm với hai môn học tùy chọn.

Năm thứ ba - Đối với hầu hết các phần, bạn sẽ thiết kế chương trình của riêng bạn. Học kỳ đầu tiên được dành riêng cho các thành phần tùy chọn, chẳng hạn như trẻ vị thành niên. Sau đó, bạn sẽ theo một khóa học bắt buộc (bao gồm 'Viết khoa học bằng tiếng Anh') để chuẩn bị cho vị trí nghiên cứu, song song với một môn học bắt buộc trong triết học về khoa học và đạo đức.
Cập nhật lần cuối Tháng 9 2019

Giới thiệu về trường

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 150 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to 23,00 ... Đọc thêm

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 150 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to 23,000 students from all over the world. Students and staff of 130 nationalities create a dynamic international academic community. The University distinguishes itself in research and education through four interdisciplinary themes: Human Health and Life Sciences, Science for Sustainability, Connected World and Governance for Society. Đọc ít hơn