IMU là trường đại học y tế và chăm sóc sức khỏe tư nhân đầu tiên và được thành lập nhất của Malaysia với hơn 26 năm chuyên tâm trong giáo dục chăm sóc sức khỏe. IMU đạt được trạng thái SETARA-2017 Tier 6 (Xuất sắc) trong danh mục Đại học trưởng thành.


Chương trình Nha khoa IMU cung cấp lựa chọn 2 bài hát cho sinh viên. Ca khúc đầu tiên được IMU, Malaysia phối hợp với các trường đại học đối tác ở nước ngoài nói tiếng Anh, với các sinh viên dành giai đoạn đầu tiên ở Malaysia và các năm sau tại một trong các trường đại học đối tác của chúng tôi. Khi hoàn tất thành công, sinh viên sẽ nhận được bằng đại học đối tác tương ứng. Bài thứ hai là dành cho sinh viên dành toàn bộ 5 năm của chương trình đại học tại IMU và nhận bằng Cử nhân Nha khoa (BDS) từ IMU.


Một loạt các phương pháp dạy học được sử dụng trong chương trình nha khoa để cung cấp môi trường học tập kích thích. Chúng bao gồm các bài giảng, học tập dựa trên vấn đề (PBL), các lớp thực hành, thực hành mô phỏng bệnh nhân, các buổi kỹ năng lâm sàng, học tập điện tử, học tập độc lập, điều trị nha khoa lâm sàng cho bệnh nhân và đăng lên các bệnh viện và phòng khám khác nhau.


Trường đại học đối tác của chúng tôi

Châu Úc

Đại học Adelaide

Vương quốc Anh

Đại học Glasgow Đại học Dundee

New Zealand

Đại học Otago

Canada

Đại học DalhousieBắt đầu

Tháng 2 năm 2019


Học phí

654.000 RM (tương đương 168.000 USD)

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 13 các khóa học tại International Medical University »

Khóa học này là ở trường
Duration
5 năm
Toàn thời gian
Price
654,000 MYR
654.000 RM (tương đương 16 đô la Mỹ)
Theo địa điểm
Theo ngày
End Date
Tháng 1 31, 2025
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 1 31, 2025