Cử nhân Thính và cách phát âm khoa học

Chung

Chương trình mô tả

Nghe và nói

Giới thiệu một bộ phận khiếm thính và vào năm 2001 và được khánh thành dưới sự bảo trợ của Hoàng tử của ông bộ phận Raad bin Zaid Chánh văn phòng-Anmak. Highness cung cấp chương trình cử nhân trong bài phát biểu và thính lực khoa học. Nó được hỗ trợ tại địa phương và khu vực chương trình nhằm cung cấp một cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các địa điểm khác nhau, chẳng hạn như bệnh viện, trường học và những người khác. Nghe trung ương và bộ vi xử lý Mục Speech với các thiết bị mới nhất và kỹ thuật cần thiết trong lĩnh vực dưới sự giám sát của một nhóm giảng viên và giám sát viên có trình độ bao gồm có trình độ cao để cung cấp việc đào tạo tốt nhất cho sinh viên.

thông điệp

Bổ sung các thị trường lao động địa phương và cán bộ khu vực có trình độ và được đào tạo những người có đạo đức nghề nghiệp cao đối với việc thực hiện xuất sắc trong các lĩnh vực nghe và nói.

Mục tiêu

  • Cung cấp sinh viên với năng lực nhận thức cần thiết.
  • Tăng cường học sinh kỹ năng cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.
  • Thúc đẩy xu hướng học tập liên tục giữa các sinh viên và giảng viên.
  • Khuyến khích nghiên cứu khoa học.
  • Bám sát các diễn biến trên thị trường lao động để phát triển các chương trình học tập.
  • Việc làm tài nguyên và phòng khám để phục vụ cộng đồng địa phương.
  • Hài hòa các kết quả đầu ra học với nhu cầu thị trường lao động.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan.

AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan. Đọc ít hơn