Cử nhân Vật lý trị liệu

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

PJ Healthcare University College (KPJUC) (formerly known as PNC International College of Nursing and Health Sciences) is a subsidiary of KPJ Healthcare Berhad, a key private healthcare services provid ... Đọc thêm

PJ Healthcare University College (KPJUC) (formerly known as PNC International College of Nursing and Health Sciences) is a subsidiary of KPJ Healthcare Berhad, a key private healthcare services provider. Established on 1st April 1991, KPJUC has been right from the outset, a progressive and entrepreneurial institution of higher learning with an international vision, placing students at the core of the heart of everything it does. Đọc ít hơn
Nilai
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.