Cử nhân vật lý trị liệu

Chung

Chương trình mô tả

Mô tả Chương trình

Mục Äích là Äá» Äào tạo các chuyên gia Äiá»u dưỡng và chÄm sóc sức khá»e, những ngÆ°á»i có thá» tham gia vá»i trách nhiá»m Äầy Äủ của há» trong phòng ngừa, Äiá»u trá», Äiá»u dưỡng và phục há»i chức nÄng á» tất cả các cấp Äá» y tế và chÄm sóc xã há»i. Kiến thức của há» dá»±a trên các nghiên cứu vá» bảo vá» và phục há»i sức khá»e cá nhân, gia Äình, cá»ng Äá»ng và cá»ng Äá»ng cÅ©ng nhÆ° các dá»ch vụ y tế và xã há»i. Há» có kiến thức Äầy Äủ Äá» tiếp tục nghiên cứu trong chu kỳ thứ hai.

Các môn há»c chính trong chuyên ngành Vật lý trá» liá»u: cÆ¡ bản vá» vật lý trá» liá»u, kỹ thuật thủ công, vật lý trá» liá»u bá»nh tim-hô hấp, bá»nh cÆ¡ vận Äá»ng, vật lý trá» liá»u thần kinh-tâm thần, vật lý trá» liá»u cho trẻ sÆ¡ sinh và nhi khoa, phục há»i chức nÄng, chẩn Äoán Äiá»n, chẩn Äoán hình ảnh.

Thủ tục ná»p ÄÆ¡n

Äá» có ÄÆ¡n ÄÄng ký thành công, vui lòng thá»±c hiá»n theo các bÆ°á»c bên dÆ°á»i:

 1. Äá» ÄÄng ký, hãy ÄÄng ký trên trang ứng dụng của chúng tôi (https://apply.pte.hu/) và bắt Äầu ứng dụng của bạn.
 2. Äiá»n vào mẫu ÄÆ¡n, tải lên các tài liá»u cần thiết và gá»­i ÄÆ¡n của bạn!
 3. Sau khi bạn Äã gá»­i ÄÆ¡n ÄÄng ký, bạn sẽ nhận Äược thông tin vá» các bÆ°á»c tiếp theo.
 4. Nếu chúng tôi nhận Äược phí ÄÄng ký của bạn, chúng tôi sẽ bắt Äầu Äánh giá ÄÆ¡n ÄÄng ký của bạn.

Yêu cầu ứng dụng

Tá»p ứng dụng của bạn nên chứa:

 • Äã hoàn thành mẫu ÄÆ¡n ÄÄng ký có ảnh
 • Bản sao chính thức của Giấy chứng nhận rá»i trÆ°á»ng trung há»c (bằng tiếng Anh hoặc bản dá»ch chính thức)
 • Bảng Äiá»m của há» sÆ¡ há»c thuật bằng tiếng Anh
 • Chứng chá» trình Äá» tiếng Anh trung cấp (B2)
 • CV bằng tiếng Anh
 • Motivation letter á» Tiếng Anh
 • Bản sao há» chiếu

Ví dụ vá» Äá»i tượng trong quá trình nghiên cứu

 • Khái niá»m cÆ¡ bản của vật lý trá» liá»u
 • Kỹ thuật thủ công
 • Liá»u pháp vật lý trá» hô hấp tim mạch
 • Bá»nh Äầu máy
 • Vật lý trá» liá»u tâm thần-tâm thần
 • Liá»u pháp vật lý trá» liá»u trẻ sÆ¡ sinh-nhi khoa và phụ khoa
 • Phục há»i chức nÄng
 • Äiá»n-Chẩn Äoán
 • Quy trình chụp ảnh và chụp ảnh

117077_apply.jpg

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The creation of the University of Pécs was first initiated by King Louis the Great in 1367. Today, the University of Pécs is one of the most prestigious institutions in the country, where there are te ... Đọc thêm

The creation of the University of Pécs was first initiated by King Louis the Great in 1367. Today, the University of Pécs is one of the most prestigious institutions in the country, where there are ten faculties, which cover the full spectrum of higher education to provide high quality, comprehensive training. In addition to the education and research activities, medical treatment is a crucial activity of ours; the Clinical Centre takes care of not only of the region’s outpatients and in-patients, but in many areas has national-level duties, too. Đọc ít hơn