Filter
Certificate
Canada New Brunswick Hình thức học: Tất cả Tiến độ: Tất cả

Các Chương trình cấp Chứng nhận Tốt nhất ở New Brunswick ở Canada 2019

Giấy chứng nhận là một chương trình học tập ngắn giúp cho sinh viên với giáo dục và đào tạo họ cần để đủ điều kiện cho chương trình khuyến mãi tại nơi làm việc hoặc để bổ sung hồ sơ học tập hiện có của họ. Các chương trình này thường được hoàn tất trong vòng chưa đầy một năm.

Người dân Canada rất quan trọng vào việc học, và đã phát triển một hệ thống giáo dục hạng nhất với tiêu chuẩn cao. Không chỉ Canada cung cấp một môi trường sạch sẽ an toàn, nhưng nó đã được luôn được xếp hạng là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới sống trong các điều khoản của chất lượng cuộc sống của Liên Hợp Quốc.

Các Chương trình cấp Chứng nhận ở New Brunswick ở Canada

Đọc thêm Đọc ít hơn

kết quả được tìm thấy

University of New Brunswick College of Extended Learning

Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho người tham gia những kỹ năng cần thiết để áp dụng trong nhiều vai trò và lĩnh vực hỗ trợ khác nhau. ... [+]

Các nghiên cứu hiện tại cho thấy có tới 4% số cá nhân ở Canada có FASD. Một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện đang phải đối mặt với ngành can thiệp của Canada là thiếu lao động có kỹ năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chẩn đoán, can thiệp và hỗ trợ FAS. Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho người tham gia những kỹ năng cần thiết để áp dụng trong nhiều vai trò và lĩnh vực hỗ trợ khác nhau.

Xin lưu ý: Ứng viên phải có một Early Childhood, Human Service Counselor, hoặc bằng cấp hoặc bằng cấp liên quan khác, hoặc sự kết hợp tương đương của kinh nghiệm trong một lĩnh vực liên quan và áp dụng đào tạo.... [-]

Canada Fredericton
Ghi danh mở rộng
Anh
Toàn thời gian
20 tuần
Trực tuyến
Đọc thêm bằng tiếng Anh