HEALTHCARESTUDIES

Các Chương trình cấp Chứng nhận về Nghiên cứu châu Á Tốt nhất ở Petaluma ở Mỹ

Giấy chứng nhận là một chương trình học tập ngắn giúp cho sinh viên với giáo dục và đào tạo họ cần để đủ điều kiện cho chương trình khuyến mãi tại nơi làm việc hoặc để bổ sung hồ sơ học tập hiện có của họ. Các chương trình này thường được hoàn tất trong vòng chưa đầy một năm.

nghiên cứu Châu Á là một thể loại rộng bao gồm tất cả các khía cạnh của nền văn minh tồn tại hoặc đã tồn tại ở châu Á, các nền văn hóa và lịch sử của họ. nghiên cứu tiên tiến có thể yêu cầu chuyên môn trong một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, thường tập trung vào một khu vực như kinh doanh, chính trị, ngôn ngữ, văn học hay lịch sử.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Chương trình cấp Chứng nhận về Nghiên cứu châu Á Tốt nhất ở Petaluma ở Mỹ

1 Kết quả trong Nghiên cứu châu Á, Petaluma Filter

Cây thuốc Châu Á (AMB)

University of Northern California
Certificate
Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường

Là một chương trình được thiết kế để mang lại lợi ích cho xã hội bằng cách thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực Y học thảo dược truyền thống Châu Á và Trung Quốc. Y học châu Á b ...

Đọc thêm