Filter
Certificate
Hoa Kỳ Maine Hình thức học: Tất cả Tiến độ: Tất cả

Các Chương trình cấp Chứng nhận Tốt nhất ở Maine ở Mỹ 2019

Giấy chứng nhận, đó là một chương trình giáo dục được cung cấp bởi nhiều trường cao đẳng và đại học, có thể giúp học sinh đạt được những kỹ năng và kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực nghề nghiệp hiện có của họ. Nhiều chương trình là ngắn hạn và thường có thể được hoàn thành trong ít nhất là một năm.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Các Chương trình cấp Chứng nhận ở Maine ở Mỹ

Đọc thêm Đọc ít hơn

kết quả được tìm thấy

UMaineOnline (University of Maine)

Mục đích chính của chuỗi chứng nhận 3 món này là chuẩn bị cho các nhà giáo dục có kinh nghiệm, các quản trị viên và các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan để đảm nhận vai ... [+]

Chứng chỉ tốt nghiệp Tổng quan trong Autism Spectrum Disorders

Năm 2000, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh ước tính rằng 1 trong 1000 trẻ em được chẩn đoán là rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Đến năm 2014, các ước tính đã tăng lên 1 trong 68. Tất cả Prek-12 các trường ở Maine được yêu cầu cung cấp dịch vụ giáo dục cho sinh viên với một ASD trong môi trường Hạn chế nhất (LRE). Mục đích chính của chuỗi chứng nhận 3 món này là chuẩn bị cho các nhà giáo dục có kinh nghiệm, các quản trị viên và các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan để đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc phát triển và thực hiện các chương trình giáo dục dành cho học sinh tự kỷ trong môi trường trường học.... [-]

Hoa Kỳ Orono
Tháng Chín 2019
Anh
Toàn thời gian
Bán thời gian
Trực tuyến
Đọc thêm bằng tiếng Anh