Chương trình điều dưỡng

Hillsborough Community College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Chương trình điều dưỡng

Hillsborough Community College

Chào mừng bạn đến với website Chương trình Điều dưỡng HCC. Chương trình điều dưỡng bắt đầu tại HCC vào năm 1970 tại cơ sở Gordon Keller trên đảo Davis.

hiện đang được cung cấp tại các cơ sở Dale Mabry, Plant City và Southshore, Chương trình Điều dưỡng HCC là một hai năm, chương trình toàn thời gian. chương trình của chúng tôi là hoàn toàn công nhận và chấp thuận của Hội đồng Nhà nước Florida Điều dưỡng và của Ủy ban Kiểm định Giáo dục Điều dưỡng (ACEN). Sinh viên tốt nghiệp của Associates trong Chương trình độ điều dưỡng khoa học có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trực tiếp cho bệnh nhân tại các bệnh viện và cơ quan y tế có thể so sánh.

Thời gian của chương trình là bốn học kỳ cho các tùy chọn cơ bản và ba điều kiện cho các tùy chọn chuyển đổi. Chương trình yêu cầu cam kết tham dự đầy đủ thời gian từ học sinh. Nó cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống giảng dạy dựa trên năng lực và cả ban ngày và buổi tối kinh nghiệm lâm sàng được sử dụng.

* Chương trình điều dưỡng đòi hỏi phải hoàn thành khóa học điều kiện tiên quyết trước khi nộp hồ sơ. Xin vui lòng xem các yêu cầu tiên quyết trang để xem danh sách các khóa học.

Tại sao chọn HCC dưỡng?

 • Chuyên dụng, tài năng, giảng viên có trình độ và hoàn thành học sinh tạo ra một môi trường học tập.
 • Học phí phải chăng.
 • Eleven chương trình Khoa học Y tế khác tại HCC học bên cạnh.
 • công nhận đầy đủ từ Ủy ban Kiểm định Giáo dục Điều dưỡng (ACEN; trước đây là NLNAC).
 • Làm việc như một y tá sau khi tốt nghiệp, và sau đó tiếp tục giáo dục của bạn với đối tác bằng cử nhân của chúng tôi. Muốn có một BSN? Bắt đầu từ đây sau đó đi đến đó! Nhiều tín chuyển tới các chương trình cử nhân.
 • mức độ cao của sự hài lòng từ sinh viên tốt nghiệp.
 • Sự đa dạng của sinh viên và giảng viên đóng góp vào chất lượng giáo dục.
 • Khoa trên trang web khi bạn đang làm phép quay lâm sàng
 • Học sinh nhận được bàn tay vào giảng dạy ở tất cả các bệnh viện khu vực chính và các cơ quan.
 • Nhà nước-of-the-nghệ thuật trang thiết bị mô phỏng.

Được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định Giáo dục Điều dưỡng (ACEN)

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Tampa, Florida
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Tampa, Florida
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ