Chương trình Dự bị Y khoa

Chung

Chương trình mô tả

Về Chương trình Pre-Medicine

Đại học Drury có các chương trình tuyệt vời cho các sinh viên quan tâm đến y học allopathic (MD) và y học Osteopathic (DO). Cả hai loại trường y tế yêu cầu người nộp đơn để có những MCAT.

Thời gian cần thiết để tốt nghiệp trung học y tế là như nhau. Cả hai loại sinh viên y khoa có đủ điều kiện cho các tập cùng và lưu trú. Không giống như một bác sĩ allopathic truyền, bác sĩ nắn xương được đào tạo trong Osteopathic điều trị thao tác và có một cách tiếp cận toàn diện để đào tạo. Yêu cầu ngoài các lớp học chính bao gồm: Biol 320: Sinh lý học có xương sống, Biol 322: Advanced Genetics, CHEM 336: Sinh hóa, và CHEM 208: Hóa học phân tích.

Đại học Drury cung cấp bốn chương trình học giả pre-y tế cho sinh viên mới bằng bằng cấp cao. Louis Đại học St., Kirksville College of Osteopathic Medicine, Kansas City University of Medicine và Biosciences, và Đại học Missouri đã hợp tác với DU cung cấp chấp nhận đầu vào các trường y họ có điều kiện thuận thực hiện các học giả. Các đối tác này cho phép học sinh tập trung hoàn toàn vào giáo dục đại học của họ và làm giảm bớt áp lực của việc các MCAT. Các yêu cầu các học giả trước chương trình y tế đủ điều kiện thay đổi từ trường học đến trường.

Chương trình đào tạo:

 • Drury Hội thảo
 • Sinh học phân tử
 • Cơ chế của Inheritance
 • Sự phát triển
 • Hóa học phân tích
 • hóa học vô cơ
 • Calculus I
 • Thống kê
 • Vật lý đại cương I
 • Vật lý đại cương II
 • ORGANIC CHEMISTRY tôi
 • Nâng cao Hóa học hữu cơ
 • Giới thiệu về Tâm lý học
 • Viết bình luận
 • Xã hội học Y tế
 • GIỐNG
 • SINH HÓA
 • Adv. Hóa sinh hoặc Cell
 • Adv. Sinh lý Con người I & II

Thi tuyển sinh đại học y khoa (MCAT)

Các yêu cầu bổ sung:

Ngoài ra và để duy trì sự cạnh tranh với các ứng viên y tế khác, Drury đòi hỏi sinh viên phải có tối thiểu hai khóa học tự chọn cấp cao trong khu vực chính của họ trong năm cao cấp.

Các khóa học sau đây được đề nghị mạnh mẽ cho các chuyên ngành khoa học:

 • Giải phẫu so sánh
 • Tổ chức học
 • Biopsychology
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Drury University is an independent university, church-related in the liberal arts tradition, and committed to personalized education in a community of scholars who value the arts of teaching and learn ... Đọc thêm

Drury University is an independent university, church-related in the liberal arts tradition, and committed to personalized education in a community of scholars who value the arts of teaching and learning. Đọc ít hơn