Read the Official Description

Get Fit & Nhận tín dụng!

Trong khi không có chương trình học Giáo dục thể chất tại HCC, có nhiều tập thể dục và sức khỏe các lớp học cung cấp.

Sau đây là danh sách các lớp học Y tế và Giáo dục thể chất cung cấp tại Campus Dale Mabry mỗi học kỳ.

 • PEM 1101 Thể dục & nhiệt độ
 • PEM 1121 Bắt đầu từ Yoga
 • PEM 1122 Trung cấp Yoga
 • PEM 1131 Đào Trọng lượng
 • PEM 2930 Ballroom dance
 • PEL 1321 Bóng chuyền
 • PEL 1341 Tennis
 • PEL 1621 bóng rổ
 • HSC Giáo dục Sức khỏe 2100
 • HSC 2400 First Aid (chứng nhận CPR có sẵn)
 • HSC 2130 Sex, Sức khỏe & Ra quyết định
 • PEN 1136C Open Water Diver
 • PEM 1405 Tự phòng cho phụ nữ
Program taught in:
Anh

See 11 more programs offered by Hillsborough Community College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date