Mục tiêu chính của Chương trình Tiến sĩ về Kỹ thuật y sinh (PDEBIOM), Được cung cấp cùng bởi Sở Điện tử công nghiệp, kỹ thuật sinh học, Cơ khí, Polymer Kỹ thuật và Tin học, trường Kỹ thuật, Đại học Minho, là để cung cấp một môi trường giáo dục khuyến khích học sinh phát triển khả năng đóng góp vào sự tiến bộ của công nghệ thông qua nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo trong lĩnh vực Kỹ thuật y sinh.

Các lĩnh vực khoa học của Chương trình tiến sĩ này là Biomedical Engineering, chương trình tiến sĩ này bao gồm một thành phần ngoại khóa, với 60 ECTS, và việc chuẩn bị của một luận án tiến sĩ. Kết luận của các thành phần ngoại khóa sẽ trao một mức độ nghiên cứu cao cấp trong Biomedical Engineering, với một lớp cuối cùng thu được từ các đánh giá của các khóa học mà cấu thành kế hoạch học tập của mình.

Tiếp cận với giáo dục đại học

Kết luận của Tiến sĩ này cho phép thực hiện các hoạt động nghiên cứu ở bậc sau tiến sĩ.

Hình thức truy cập

Truy cập vào chu kỳ này của nghiên cứu đòi hỏi một ứng dụng cho Trường Kỹ thuật của Đại học Minho.

Thông tin này không thay thế tham khảo ý kiến ​​của các Quy chế của chu kỳ nghiên cứu hàng đầu để có được mức độ của bác sĩ từ Đại học Minho và các tài liệu khác.

Yêu cầu chính thức

Có thể áp dụng cho các chương trình Tiến sĩ về Kỹ thuật y sinh, người có bằng Thạc sĩ Kỹ thuật y sinh hoặc tương đương quy phạm pháp luật. Cũng có thể áp dụng những người nắm giữ một mức độ (5 năm) trong lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật y sinh với ngoại lệ học thuật, khoa học và chuyên nghiệp, nếu công nhận là chứng thực năng lực để thực hiện chu kỳ này của nghiên cứu được Hội đồng khoa học của Trường Kỹ thuật.

Cũng có thể áp dụng cho các chương trình Tiến sĩ về các ứng cử viên Kỹ thuật y sinh đáp ứng hoặc các yêu cầu tại các khoản a) c) khoản 1 Điều 7 / Chương trình Tiến sĩ về Kỹ thuật y sinh, và những ứng viên đáp ứng một trong hai yêu cầu đặt ra tại các điểm b) và c) khoản 1 Điều 30 / Decreto-Lei 74/2006 của ngày 24 Tháng Ba.

Thời hạn nộp đơn

  • Giai đoạn 1 Tháng Tám 24 - Tháng Chín 4, 2015 (năm học 2015/2016)
  • Giai đoạn thứ 4 thứ 2 đến ngày 15 tháng 1 năm 2016 (năm học 2015/2016)
  • 3 giai đoạn 04-ngày 15 tháng 1, 2016 (năm học 2016/2017)
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
  • Portuguese (Portugal)

Xem 1 các khóa học tại University of Minho - School of Engineering »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
6 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date