Chương trình tiến sĩ trong Tissue Engineering Y học tái sinh và tế bào gốc

Các khóa học Tiến sĩ nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên một môi trường giáo dục mà cho phép họ phát triển khả năng đóng góp vào sự tiến bộ của khoa học và công nghệ thông qua nghiên cứu sáng tạo và tự chủ trong các lĩnh vực đa ngành, nhằm cuối cùng trong việc tìm kiếm các giải pháp điều trị trong khuôn khổ của Y học tái sinh.

Khóa học tạo thành một liên doanh sáng tạo về nội dung chương trình đào tạo, lợi dụng các năng lực độc đáo (khoa học xuất sắc, khả năng thu hút các sinh viên, cơ sở hạ tầng trong phòng thí nghiệm, các mối quan hệ với các nhóm khoa học quốc tế và các tổ chức) có sẵn tại Đại học Minho. Việc hoàn thành tiến sĩ này ngụ ý một thành phần ngoại khóa với 60 ECTS và một luận án. Kết luận của các thành phần ngoại khóa cấp cho sinh viên một bằng tốt nghiệp nghiên cứu cao cấp về HẠN & SC.

Tiếp cận với giáo dục đại học

Kết luận của Tiến sĩ này cho phép thực hiện các hoạt động nghiên cứu ở bậc sau tiến sĩ

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
  • Portuguese (Portugal)

Xem 1 các khóa học tại University of Minho - School of Engineering »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date