Chương trình giáo dục của Bác sĩ Y khoa (MD)

Chung

Chương trình mô tả

Tổng quan110878_110830_00_00016.jpg

Tại sao chọn chương trình MD tại Ilia State University ?

  • Cơ hội nghiên cứu - Ilia State University là trường đại học nghiên cứu hàng đầu của đất nước. Sinh viên của chương trình này có cơ hội cao trong số các trường đại học khác tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y sinh
  • Viện nghiên cứu khoa học y tế - Ilia State University viện nghiên cứu về quá trình thực hiện các hoạt động khoa học của chương trình
  • Cơ sở kỹ thuật khoa học - Ilia State University sở hữu cơ sở khoa học kỹ thuật hàng đầu được trang bị phòng thí nghiệm công nghệ tiên tiến
  • Các tổ chức đối tác - Ilia State University thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức cạnh tranh, uy tín và cạnh tranh hàng đầu của đất nước theo hướng thực hành lâm sàng
  • Liên hệ quốc tế - Ilia State University tham gia vào các dự án trao đổi và khoa học khác nhau và cung cấp các cơ hội di động với hơn 50 trường đại học châu Âu.
  • Tập trung vào giảng dạy lâm sàng - Trong khóa học, 1000 giờ được đưa ra để tạo ra các kỹ năng lâm sàng.

Thời gian và Giá

  • Thời lượng của chương trình là 6 năm = 12 học kỳ
  • Học phí - 4800 đô la Mỹ = 12 900 GEL

Hạn chót nộp đơn

  • Tuyển sinh cho học kỳ mùa thu: 10 tháng 8
  • Tuyển sinh cho học kỳ mùa xuân: 30 tháng 11
Cập nhật lần cuối Tháng Hai 2019

Giới thiệu về trường

Ilia State University was founded in 2006, as a result of the unification of 6 different academic institutes with long and varied histories. Currently, Ilia State University is one of the leading rese ... Đọc thêm

Ilia State University was founded in 2006, as a result of the unification of 6 different academic institutes with long and varied histories. Currently, Ilia State University is one of the leading research and educational institutions in Georgia, which aims to create, transfer and apply knowledge for the purposes of scientific advancement and societal development at the local as well as at the international level. ISU provides extremely advanced academic community where the students can learn from experts and gain the qualification they are looking for. Ilia State University represents a special connection between students and professors – a multifunctional educational and scientific institution where the joint work of professors, students, researchers and instructors creates a unified space for higher education and research. Đọc ít hơn