Chủ của quản lý dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tiên tiến

University of Technology Sydney

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Chủ của quản lý dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tiên tiến

University of Technology Sydney

Khóa học được thiết kế và giảng dạy phù hợp với yêu cầu và yêu cầu của ngành trong và ngoài nước. Nó được giảng dạy bởi các nhà giáo dục quốc tế và các chuyên gia công nghiệp, những người chia sẻ với sinh viên nghiên cứu, thực hành kiến ​​thức và sự khôn ngoan của họ.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
2 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
16,005 AUD
trong AUD mỗi phiên 24cp
Locations
Úc - Sydney, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Sydney, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ