Chứng chỉ điều hành trong ngành quản lý y tế cung cấp một bộ công cụ chiến lược cho những người đang tìm cách tạo ra tác động ngay lập tức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và đồng minh.

Khi dân số Hoa Kỳ già đi và nhiều người có quyền truy cập chăm sóc sức khỏe hơn theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, ngành công nghiệp cần các nhà quản lý có kỹ năng chuyên môn để tổ chức hồ sơ và dữ liệu y tế. Chương trình giảng dạy chứng nhận nhấn mạnh trách nhiệm lãnh đạo và ra quyết định đạo đức trong môi trường chuyển động nhanh này thông qua các kỹ năng liên quan và sứ mệnh và nguyên tắc Dòng Tên của Đại học Scranton.

Chương trình năm khóa học này nhấn mạnh các kỹ năng cốt lõi để hỗ trợ một phương pháp điều hành chiến lược và nhanh nhẹn cho một ngành công nghiệp phát triển nhanh. Tất cả các khóa học được lựa chọn từ Thạc sĩ Quản trị Y tế được CAHME công nhận đầy đủ và được giảng dạy bởi cùng một giảng viên chuyên gia và các chuyên gia thực hành trong ngành.

Chứng chỉ Quản lý Y tế có thể được hoàn thành chỉ trong 10 tháng. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng các nghiên cứu của mình đối với bằng MHA đầy đủ (nếu bằng cấp được hoàn thành trong vòng sáu năm kể từ khi bắt đầu chứng chỉ).

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 5 các khóa học tại The University of Scranton Online »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 16, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
10 tháng
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date