Chứng chỉ tốt nghiệp Quản trị nghiên cứu lâm sàng

Chung

Chương trình mô tả

Chứng chỉ tốt nghiệp trực tuyến của Đại học George Washington (GW) về Quản lý nghiên cứu lâm sàng sẽ chuẩn bị cho sinh viên trở thành nhà lãnh đạo chiến lược, người thúc đẩy thành công cho các tổ chức nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe của họ. Chứng chỉ tốt nghiệp 18 giờ tín dụng sẽ củng cố triển vọng nghề nghiệp của sinh viên đồng thời phát triển các kỹ năng quản lý cho quản trị nghiên cứu lâm sàng. Tất cả các khóa học trong chương trình chứng chỉ nghiên cứu lâm sàng đều có thể chuyển sang MSHS, vì vậy sinh viên có thể trúng tuyển liên tục vào Thạc sĩ Quản trị nghiên cứu lâm sàng.

Chương trình giảng dạy chất lượng cao và sáng tạo của GW được liên kết với tám Miền năng lực được công bố dành cho Chuyên gia nghiên cứu lâm sàng được xác định bởi Lực lượng đặc nhiệm chung về năng lực thử nghiệm lâm sàng.

Tám lĩnh vực năng lực:

 1. Khái niệm khoa học và thiết kế nghiên cứu
 2. Cân nhắc về an toàn đạo đức và người tham gia
 3. Phát triển và điều chỉnh thuốc
 4. Hoạt động thử nghiệm lâm sàng (GCP)
 5. Học tập và quản lý trang web
 6. Quản lý dữ liệu và tin học
 7. Lãnh đạo và chuyên nghiệp
 8. Truyền thông và làm việc nhóm

Kết quả của Chương trình

Sau khi hoàn thành Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình Quản lý nghiên cứu lâm sàng, sinh viên sẽ:

 • Thể hiện sự nắm bắt chắc chắn các yêu cầu lâm sàng, quy định và kinh doanh trong việc lập kế hoạch và tiến hành thử nghiệm lâm sàng.
 • Tích hợp các nguyên tắc thiết kế nghiên cứu với các yêu cầu khoa học, y tế, quy định và thương mại bằng cách tạo ra các phần kế hoạch phát triển lâm sàng để cung cấp lợi ích đầy đủ cho các đánh giá rủi ro trong việc phát triển một sản phẩm điều tra mới.
 • Đánh giá tầm quan trọng của việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong một thử nghiệm lâm sàng và trong việc chuẩn bị các tài liệu lâm sàng / quy định khác nhau thông qua các nhiệm vụ chuyên môn như kiểm tra chất lượng báo cáo nghiên cứu lâm sàng.
 • Xây dựng các chiến lược để giải quyết các cân nhắc về đạo đức và văn hóa để tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong nước hoặc quốc tế hiệu quả và phù hợp, liên quan đến các lĩnh vực chính như bảo vệ đối tượng của con người, tuyển dụng / lưu giữ đối tượng, toàn vẹn dữ liệu và đánh giá rủi ro.
Cập nhật lần cuối May 2019

Giới thiệu về trường

At the George Washington University (GW) School of Medicine and Health Sciences, we prepare progressive leaders across disciplines to meet the challenge of developing and delivering health care to div ... Đọc thêm

At the George Washington University (GW) School of Medicine and Health Sciences, we prepare progressive leaders across disciplines to meet the challenge of developing and delivering health care to diverse populations. Our flexible, online programs are designed to advance the careers of health professionals. Đọc ít hơn